Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Na początku lipca informowaliśmy o zwycięstwie wsi Zederman w konkursie „Niezwykła małopolska wieś”. Wygrana w kategorii „Nowatorska małopolska wieś” wynosi 60 tys. złotych. Przedostatni weekend września był zatem okazją do świętowania – najpierw w sobotę w czasie festynu organizowanego w Zedermanie, a dzień później – w czasie oficjalnej uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w sądeckim Miasteczku Galicyjskim. Udział w obu imprezach wzięła liczna grupa mieszkańców sołectwa na czele z sołtyską Sabiną Gęgotek. Gratulacje w imieniu całej olkuskiej społeczności składali burmistrz Roman Piaśnik i jego zastępca Bożeną Krok, a w imieniu województwa Leszek Zegzda z zarządu województwa, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich SWM Jacek Soska.

Nowatorska Wieś

- Choć wyniki konkursu były nam już znane wcześniej, to w ten weekend wspólny sukces całej społeczności Zedermana przeżywaliśmy na nowo. Doskonała współpraca z sołtysem, radą sołecką i mieszkańcami wsi owocuje licznymi inicjatywami, które zostały docenione na szczeblu wojewódzkim, co jest dla nas powodem do dumy. Mieszkańcy też bardzo dobrze wiedzieli co zrobić z przyznaną nagrodą – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Nowatorska Wieś

W konkursie „Niezwykła małopolska wieś” o wyróżnienie walczą sołectwa i mieszkańcy, którzy aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności swoich małych ojczyzn, dbają o estetykę wsi oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego. Nie bez znaczenia są też lokalne inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Jak czytamy na stronie internetowej Województwa Małopolskiego, Zederman został doceniony m.in. za inicjatywy dedykowane osobom starszym i dzieciom, aktywną działalność Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ambitne plany związane z wydaniem publikacji prezentującej miejscowość.

Nowatorska wieś

- Koła gospodyń, zespoły regionalne, druhowie ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowe drużyny pożarnicze, wiele stowarzyszeń, rady sołeckie to wszystko tworzy najpiękniejszą, najbardziej sprawną, naszą małopolską, i nie tylko małopolską wieś – podkreślała zasługi laureatów Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Nowatorska wieś

W swojej kategorii Zederman wyprzedził m.in. Klikuszową (gm. Nowy Targ – II miejsce) oraz Biesiadki (gm. Gnojnik – III miejsce). W kategorii „Pięknej małopolskiej wsi” zwyciężyły Bolechowice (gm. Zabierzów) przed miejscowościami Pasierbiec (gm. Limanowa) oraz ex-aequo Wierzchowisko (gm. Wolbrom) i Bolów (gm. Pałecznica).

Nowatorska wieś

- Ten sukces jest dla nas wszystkich wielkim wyróżnieniem i jednocześnie zachętą do dalszej pracy na rzecz naszego sołectwa i Gminy Olkusz. Ostatnie lata były czasem wytężonej pracy na rzecz mieszkańców w każdym wieku. Zdajemy sobie sprawę, że jako społeczeństwo ciągle się zmieniamy i oczekujemy od naszego otoczenia coraz więcej. Jako sołtys mam to szczęście, że jednocześnie mieszkańcy dają z siebie coraz więcej, co przy wsparciu ze strony władz miasta daje bardzo dobre rezultaty – uważa Sabina Gęgotek, sołtys Zedermana.

 

Źródło: www.malopolska.pl

Zdjęcia: www.malopolska.pl, Dorota Mosurek