Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /22.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 22.07.2016r. do 12.08.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /14.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 15.07.2016 r. do 05.08.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 • /13.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 15.07.2016r. do 05.08.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /12.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 381/5 położonej w Zedermanie gm. Olkusz.

 • /12.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

 • /8.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok.229 w dniach od 08.07.2016 r. do 29.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Komunikaty

 • /26.07.2016/ Ogłoszenie

  Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Data: 29.07.2016 Godzina : od 18.00 do 18.55 Miejsce: Olkusz Przejazd  rowerowy następującą trasą: Rynek (okrążenie), Sławkowska (kontraruch), Mickiewicza, Górnicza (kontraruch),...

 • /26.07.2016/ Ogłoszenie

  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega , że od godz. 12.00 dnia 26.07.2016 do godz. 22.00 dnia 26.07.2016 na obszarze...

 • /20.07.2016/ Ogłoszenie

  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w Zimnodole nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości ZIMNODÓŁ w dniu...

 • /19.07.2016/ Ogłoszenie

  PWiK sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zimnodół w dniu 19.07.2016 r. od godz. 9:00 do godz. 14:00. Po uruchomieniu sieci...

 • /18.07.2016/ Ogłoszenie

  PWiK sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Olkusz część ul. Wiejskiej i ul. Nowowiejskiej w dniu 18.07.2016...

 • /15.07.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o zamknięciu rynku dla ruchu samochodowego od godziny 20:00 w dniu 20.07.2016 do godziny 20:00 w dniu 21.07.2016 w związku z organizacją imprez towarzyszących Światowym Dniom...

Ważne informacje dla prowadzących działalność gospodarczą 

 


Od 1 stycznia 2012 r.  wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  znajdują się na Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Aktualne wersje formularz wniosku CEIDG-1 na wszystkie procedury ewidencyjne tj. wpis, zmian we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wraz z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej CEIDG:  www.firma.gov.pl

Od momentu przekazania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez właściwego ministra gospodarki gmina nie potwierdza ich aktualności w formie zaświadczeń. Przekazane wpisy można wyszukiwać na stronie www.firma.gov.pl poprzez "wyszukiwarkę przedsiębiorców", najszybciej po nr NIP przedsiębiorcy. Wydruk takiego wpisu ma formę elektroniczną niewymagającą podpisu. 


Jeżeli przedsiębiorca nie może odszukać swojego wpisu na CEIDG prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych w celu sprawdzenia, z jakich przyczyn wpis nie został przekazany, lub wymaga uzupełnienia i jest niewidoczny ze względu na braki, które uniemożliwiły jego pozytywną weryfikację. Informacji udzielają pracownicy pełniący funkcję operatorów JST w  pok. 317 lub telefonicznie 32 6260167.