Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /7.10.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 07.10.2016r. do 28.10.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /28.09.2016/ Ogłoszenie

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji zatwierdzającej z urzędu podział działki o nieuregulowanym stanie prawnym

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza VI  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy Al. 1000-lecia.

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 229 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 09.09.2016r. do 30.09.2016r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości...

 • /09.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 09.09.2016 r. do 30.09.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 • /2.09.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229, w dniach od 02.09.2016 r. do 14.10.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu....

Komunikaty

 • /20.10.2016/ Informacja

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 21.10.2016 r. do 11.11.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

 • /14.10.2016/ Informacja

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od ich nabycia”

 • /14.10.2016/ Informacja

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zaprasza 19 października na spotkanie informacyjno- konsultacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji w ramach organizowanych przez LGD naborów.

 • /14.10.2016/ Informacja dla przewoźników

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, art 78.2 otrzymuje następujące brzmienie: "Zezwolenia na...

 • /13.10.2016/ Informacja

  Informacja dla właścicieli lasów i rolników o prowadzonej w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r. w lasach całego kraju inwentaryzacji dzików

 • /12.10.2016/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o trwających pracach budowlanych polegających na przebudowie ciągów pieszo-jezdnych w ul. Górniczej blok 32-32b. W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu w...

Ważne informacje dla prowadzących działalność gospodarczą 

 


Od 1 stycznia 2012 r.  wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  znajdują się na Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Aktualne wersje formularz wniosku CEIDG-1 na wszystkie procedury ewidencyjne tj. wpis, zmian we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wraz z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej CEIDG:  www.firma.gov.pl

Od momentu przekazania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez właściwego ministra gospodarki gmina nie potwierdza ich aktualności w formie zaświadczeń. Przekazane wpisy można wyszukiwać na stronie www.firma.gov.pl poprzez "wyszukiwarkę przedsiębiorców", najszybciej po nr NIP przedsiębiorcy. Wydruk takiego wpisu ma formę elektroniczną niewymagającą podpisu. 


Jeżeli przedsiębiorca nie może odszukać swojego wpisu na CEIDG prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych w celu sprawdzenia, z jakich przyczyn wpis nie został przekazany, lub wymaga uzupełnienia i jest niewidoczny ze względu na braki, które uniemożliwiły jego pozytywną weryfikację. Informacji udzielają pracownicy pełniący funkcję operatorów JST w  pok. 317 lub telefonicznie 32 6260167.