Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Biuro Rady Miejskiej

 

32-300 Olkusz,
ul. Rynek 2, I piętro pokój 227,
tel. 32 6260227

Godziny pracy:

we wtorki, środy czwartki i piątki

od godz. 7.00 do godz. 15.00

w poniedziałki

od godz. 7.00 do godz. 17.00

Biuro Rady Miejskiej prowadzi m.in.:
1) organizacyjne przygotowywanie sesji Rady oraz posiedzeń Komisji Rady,
2) obsługę kancelaryjną Rady,
3) sporządzanie dokumentacji i protokołów z sesji i posiedzeń Komisji,
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady.
Udziela informacji o terminach sesji Rady Miejskiej, posiedzeń Komisji, dyżurów Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Udostępnia dokumentację Rady Miejskiej.