Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Fundacja ekologiczna ARKA przygotowuje w dniach 15-30 kwietnia 2013 r. ogólnopolską autorską akcję ekologiczną Listy dla Ziemi. Ma w niej uczestniczyć około 1 miliona osób. Głównym elementem akcji będzie pisanie tematycznych listów przez dzieci i młodzież, które skierowane będą do dorosłych.

W 2013 r. tematyka listów, w szczególności dotyczyć będzie gospodarki odpadowej i recyklingu. Akcja ma wesprzeć gminy w obowiązku organizacji działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z tzw. nową ustawą śmieciową. Listy będą pisane w szkole, następnie dzieci zabiorą je do domu i pokażą dorosłym domownikom. W ten sposób zwrócą uwagę dorosłym na problemy ekologiczne.

Dziewięć placówek z Gminy Olkusz tj. Przedszkole nr 3 z Olkusza, Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 5 z Olkusza, Szkoły Podstawowe z Żurady, Sieniczna i Braciejówki oraz Gimnazja nr 2 i 3 z Olkusza – zadeklarowały chęć uczestnictwa w w/w akcji. Wspierajmy dzieci i młodzież w powyższych działaniach wszak „Wszyscy jesteśmy ekologiczną drużyną narodową”.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Dariusz Rzepka