Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Podniosły charakter miały uroczystości 150 rocznicy śmierci pułkownika Francesco Nullo, bohatera Powstania Styczniowego, jakie odbyły się w minioną niedzielę 5 maja w Olkuszu i Krzykawce. Uczestniczył w nich Jego Ekscelencja Riccardo Guariglia, Ambasador Republiki Włoch, który objął honorowy patronat nad jubileuszowymi uroczystościami.

 

150_rocznica_1

 

Jak co roku mieszkańcy Olkusza i ziemi olkuskiej spotkali się pod grobem pułkownika Francesco Nullo na Starym Cmentarzu, aby oddać hołd włoskiemu ochotnikowi z Bergamo, który zginął w bitwie pod Krzykawką, jaka rozegrała się 5 maja 1863 roku. W tym roku, z racji na okrągłą rocznicę, uroczystości miały szczególny charakter. Odbywały się, bowiem w asyście wojskowej kompanii reprezentacyjnej 2 Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa oraz orkiestry wojskowej z Bytomia. Wartę honorową przy grobie pułkownika Nullo pełnili „podhalańczycy” z 2 Korpusu ubrani w charakterystyczne peleryny, a wartę przy tablicy poświęconej Polakom poległym podczas walk we Włoszech członkowie grupy rekonstrukcyjnej w mundurach włoskich bersalierów. W uroczystościach wzięły także udział poczty sztandarowe olkuskich szkół, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń.

 

150_rocznica_2

 

Na początku uroczystości, po złożeniu meldunku przez dowódcę kompanii honorowej i hymnach włoskim i polskim głos zabrał Dariusz Rzepka, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. - Spotkaliśmy się tu dziś przed grobem pułkownika Francesco Nullo, aby oddać hołd bohaterowi dwóch narodów; włoskiego i polskiego. Postać Francesco Nullo, współtwórcy zjednoczenia Włoch, który poległ walcząc o niepodległość Polski podczas powstania styczniowego jest wzorem postawy walki za „wolność naszą i waszą”. Jego życie i działalność jest swoistym symbolem losów tysięcy, często bezimiennych bojowników, którzy oddali swe życie w obcym kraju walcząc o jego wolność. Ich ofiara nie poszła na marne. Byli prekursorami czegoś, co dzisiaj stało się faktem, czyli zjednoczonej Europy. Nie tylko Europy państw, co przede wszystkim Europy narodów i wolnych ludzi. – mówił burmistrz Dariusz Rzepka, który na zakończenie swego wystąpienia powiedział - Stojąc dziś przed grobem pułkownika Francesco Nullo oddajemy hołd jego towarzyszom, którzy poświęcili swe życie za wolność Polski i wszystkim żołnierzom poległym podczas powstania styczniowego na ziemi olkuskiej. Cześć ich pamięci.

 

150_rocznica_Nullo_3

 

Następnie głos zabrał Jego Ekscelencja Riccardo Guariglia, Ambasador Republiki Włoch, który podkreślał doniosłą rolę, jaką odegrał Francesco Nullo w dziele zjednoczenia Włoch i dziękował mieszkańcom Olkusza za pamięć, jaką otaczają postać bohaterskiego pułkownika. Nawiązując do niedawnego spotkania Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Prezydentem Republiki Włoskiej Giorgio Napolitano stwierdził, że cześć, jaką Polacy oddają Francesco Nullo jest jednym w wielu przykładów bardzo dobrych kontaktów pomiędzy naszymi krajami i narodami. Warto dodać, że podczas ubiegłorocznej wizyty w Polsce prezydent Giorgio Napolitano złożył wieniec pod pomnikiem Francesco Nullo w Warszawie. Następnie głos zabrał pan Guglielmo Redondi, przewodniczący Rady Miejskiej Bergamo, który w imieniu mieszkańców rodzinnego miasta Francesco Nullo dziękował mieszkańcom Olkusza za pamięć o pułkowniku Nullo.

 

150_rocznica_nullo_4

 

W imieniu Angeli Fagnioni, burmistrz Pontenure, które podobnie, jak Bergamo jest miastem partnerskim Olkusza głos zabrał Roberto Modenesi, asesor Urzędu Miasta w Pontenure. W liście pani burmistrz podkreślała bardzo dobrą współpracę pomiędzy naszymi miastami, które w tym roku świętują pięciolecie partnerstwa. W tych dniach w Pontenure prezentowana jest wystawa poświęcona Polakom zasłużonym z dziele zjednoczenia Włoch oraz włoskim ochotnikom walczącym w Powstaniu Styczniowym, w tym Francesco Nullo. Następnym punktem uroczystości był apel poległych, który odczytał oficer prowadzący uroczystość. Po apelu, zgodnie z wojskowym ceremoniałem żołnierze kompanii reprezentacyjnej oddali salwę honorową. 

 

150_rocznica_nullo_6

 

Potem przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na grobie Francesco Nullo. W imieniu władz Olkusza i Bergamo kwiaty złożyli; Dariusz Rzepka, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Guglielmo Redondi, przewodniczący Rady Miejskiej Bergamo, a także Jan Kucharzyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Olkusza wraz z wiceprzewodniczącymi Rady, Leszkiem Osuchem i Marią Rzemieniuk.

 

150_rocznica_nullo_7

 

Wiązankę kwiatów na grobie Nullo złożyli Jego Ekscelencja Riccardo Guariglia, Ambasador Republiki Włoch, generał Claudio Fazzari, Attache Obrony Ambasady Włoch. Hołd pułkownikowi Nullo oddali przedstawiciele Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, pani posłanka Lidia Gądek,  poseł Jacek Osuch oraz posłanka Joanna Bobowska. Miasto Bergamo poza przewodniczącym Rady Miejskiej reprezentował także Giovanni Carullo, doradca historyczny Bergamo. W imieniu władz i mieszkańców Pontenure wiązankę kwiatów złożyli: Roberto Modenesi, asesor d/s kultury i współpracy międzynarodowej urzędu miasta Pontenure, radna rady miejskiej pani Silvia Modenesi, olkuszanka z pochodzenia pani Teresa Musiał Casali, sekretarz Związku Polaków we Włoszech oraz pan Franco Zerilli, prezes stowarzyszenia „Pontenure Kultura i Sztuka”.

 

150_rocznica_nullo_8

 

Władze powiatu reprezentowali na uroczystości Starosta Olkuski Jerzy Antoni Kwaśniewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Dąbrowski. Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli również przedstawiciele władz samorządowych gmin powiatu olkuskiego i powiatów ościennych, instytucji powiatowych, w tym policji i straży pożarnej, szkół, jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i stowarzyszeń działających w powiecie olkuskim. W imieniu Towarzystwa Przyjaźni Polsko Włoskiej, współorganizatora uroczystości, kwiaty złożył prezes Wiktor Burakowski. W delegacji żołnierzy 2 Korpusu był weteran tej jednostki, 88 letni prof. Wojciech Narębski,  wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko Włoskiej.

 

prof_Wojciech_Narebski

 

W uroczystościach wziął także udział Zbigniew Miniewski – potomek pułkownika Józefa Miniewskiego, dowódcy oddziału powstańczego, w którym walczył Nullo z grupą włoskich ochotników. Po zakończeniu tej części uroczystości, uczestnicy przeszli przed cmentarz, aby podziwiać widowiskową defiladę kompanii reprezentacyjnej w asyście orkiestry wojskowej.

 

150_rocznica_nullo_11

 

 Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury. Uczestników uroczystości licznie zgromadzonych w sali widowiskowej MOK powitał burmistrz Dariusz Rzepka. Następnie nastąpiła ceremonia przekazania repliki sztandaru 50 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych im. Francesco Nullo ufundowanego przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko Włoskiej. Podniosłym momentem było ucałowanie sztandaru przez Wiktora Burakowskiego, prezesa Towarzystwa, który następnie przybliżył zebranym historię jednostki wojskowej oraz samego sztandaru.

 

150_rocznica_nullo_12

 

Kolejnym ważnym punktem uroczystości była ceremonia odznaczenia miasta Olkusza orderem „Za zasługi dla Republiki Włoskiej” przyznanym przez prezydenta Włoch na wniosek Towarzystwa Przyjaźni Polsko Włoskiej. Order w imieniu prezydenta wręczył burmistrzowi Dariuszowi Rzepce Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Włoskiej Riccardo Guariglia. Po ceremonii burmistrz podziękował w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz za odznaczenie Olkusza tym zaszczytnym odznaczeniem i zapewnił, iż będzie ono prezentowane na honorowym miejscu w olkuskim magistracie.

 

150_rocznica_nullo_13

 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się występ włoskiego wokalisty Dave Nilaya z jaworznickim zespołem „eM Band”. Dave Nilaya to pseudonim artystyczny włoskiego wokalisty, kompozytora muzyki i autora tekstów piosenek, który sam o sobie mówi, iż jest Wenecjaninem zakochanym w Krakowie, gdzie mieszka i tworzy. W programie koncertu nie zabrakło takich przebojów, jak słynne „Volare” i „Azzuro”, czy nastrojowe „O sole Mio”. O popularności włoskich piosenek, a także klasie wokalisty świadczyły brawa na zakończenie występu.

 

150_rocznica_nullo_14

 

Po koncercie, goście przeszli do holu, gdzie Wiktor Burakowski otworzył wystawę „Za Naszą i Waszą Wolność” prezentującą polsko – włoskie braterstwo broni na przestrzeni dziejów. Wystawę przygotowało Towarzystwo Przyjaźni Polsko Włoskiej przy wsparciu finansowym władz Olkusza i powiatu olkuskiego oraz Województwa Małopolskiego. Wystawie towarzyszył katalog opracowany przez Wiktora Burakowskiego. Obecnie wystawa jest prezentowana w Sejmie, lecz zostanie ponownie zaprezentowana w Olkuszu.

 

150_rocznica_nullo_15

 

Na zakończenie głos zabrała posłanka Lidia Gądek, która jest wiceprzewodniczącą Polsko Włoskiej Grupy Parlamentarnej. Po zakończeniu uroczystości w Olkuszu uczestnicy udali się do Krzykawki, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Kwiaty pod pomnikiem Francesco Nullo złożyła delegacja władz Olkusza z burmistrzem Dariuszem Rzepką oraz przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Kucharzykiem.

 

150_rocznica_nullo_krzykawka

 

Podczas uroczystości patriotycznych w Krzykawce wójt gminy Bolesław Ryszard Januszek odebrał z rąk J.E. Ambasadora Republiki Włoskiej order „Za zasługi dla Republiki Włoskiej”, jakim została odznaczona gmina Bolesław. Licznie zgromadzonym uczestnikom podobała się rekonstrukcja bitwy pod Krzykawką, a także występy artystyczne Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz koncert „W krainie opery, operetki i musicalu” w wykonaniu solistów scen polskich.

Organizatorami obchodów 150 rocznicy śmierci pułkownika Francesco Nullo byli: Urząd Miasta i Gminy Olkusz. Urząd Gminy Bolesław, Urząd Miasta Sławków, Towarzystwo Przyjaźni Polsko Włoskiej, Centrum Kultury w Bolesławiu oraz Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Współorganizacja: PTTK oddział Olkusz, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Centrum Kultury w Bolesławiu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu i sołectwo Niesułowice.

Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie, a patronat medialny objęła redakcja Przeglądu Olkuskiego.

Relacja TVP Kraków z uroczystości. (00:09:26)