Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkuska strefa ma powstać do połowy 2015 r. na 28 ha terenu poprzemysłowego i znacznie podnieść atrakcyjność inwestycyjną gminy. W Olkuszu marszałek Marek Sowa podpisał z burmistrzem Dariuszem Rzepką umowę, która gwarantuje dofinansowanie inwestycji w wys. ponad 6,6 mln zł  ze środków MRPO. Całość inwestycji wyniesie ponad 8 mln zł.

 

UMiG Olkusz

 

Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmie 28 ha terenu poprzemysłowego, który częściowo już jest wykorzystywany przez działające tam firmy. W ramach inwestycji zostaną zmodernizowane i rozbudowane drogi, powstanie kanalizacja, infrastruktura teletechniczna i oświetlenie uliczne.

Realizacja tego przedsięwzięcia  jest wstępem do uruchomienia w przyszłości drugiej części strefy. Docelowo teren inwestycyjny strefy w Olkuszu ma wynieść ok. 40 ha i ma zostać udostępniona inwestorom najpóźniej w 2018 roku. Podczas uroczystego podpisania umowy w Olkuszu marszałek Sowa podkreślił, że miasto realizuje w ostatnim czasie szereg inwestycji, z których wiele nie byłoby możliwych bez wsparcia Funduszy Europejskich. Zaznaczył także, jak ważną rolę pełnią strefy aktywności gospodarczej na terenach poprzemysłowych w Małopolsce Zachodniej.

Niemal wszystkie przykłady, jeśli chodzi o strefy aktywności gospodarczej to przykłady udane, które z jednej strony poprawiają możliwość funkcjonowania istniejącym firmom, a z drugiej strony poprawiają atrakcyjność inwestycyjną tych terenów – mówił marszałek i życzył władzom Olkusza szybkiej realizacji inwestycji.

Strefy Aktywności Gospodarczej mają bezpośredni wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Świadczy o tym na przykład popularność Dobczyc wśród firm przenoszących swoje zakłady z Krakowa, czy zapełnianie się niedawno otwartych SAG-ów w Bukownie i Zatorze. Strefy przynoszą również korzyść dla środowiska naturalnego. Tak jak w Olkuszu, Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce powstają często na terenach zdegradowanych, poprzemysłowych. Rekultywacja i rewitalizacja takich terenu to oczywista korzyść dla otoczenia i środowiska.

 

UMiG Olkusz

 

malopolskie.pl
zdj: archiwum UMiG Olkusz