Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Podatek od środków transportowychOstatnia sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyniosła wiele istotnych rozstrzygnięć. Przedsiębiorców z pewnością zainteresuje fakt przychylenia się radnych do propozycji Burmistrza Romana Piaśnika w sprawie obniżenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Olkusz. Jednomyślność radnych dowodzi, że było to rozwiązanie szczególnie pożądane.

 

Przyjęty projekt uchwały zakłada obniżenie aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich środków o kwotę 100,00 zł, a w przypadku autobusów o kwotę 150,00 zł. Propozycja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność w sektorze transportu, uwzględniając aktualną sytuację rynku lokalnego oraz krajowego, w tym ciągły wzrost obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu zakupu paliwa czy opłat za przejazd autostradami i drogami krajowymi. Projekt uchwały jest ponadto inicjatywą zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców, zarówno lokalnych, jak i tych spoza terenu Gminy Olkusz oraz zachęcenia ich do rejestrowania nowych pojazdów na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

 

Ponadto, nowe zapisy uchwały wprowadzają dodatkową aż 30% obniżkę stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów o niskiej emisji spalin, posiadających certyfikaty EURO (co najmniej EURO 4). Według aktualnych zapisów prawa, Polska jako członek Unii Europejskiej podlega regulacjom zawartym w normach EURO. Normy EURO pojazdów mają wpływ na wysokość opłat drogowych w poszczególnych krajach (im mniejsza norma EURO, tym opłata za przejazd większa). Rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim docenienie tych przedsiębiorców, którzy decydują się na prowadzenie działalności z wykorzystaniem samochodów ekologicznych oraz zachęcenie kolejnych do wymiany taboru na bardziej nowoczesny.

 

- Podczas licznych spotkań z przedsiębiorcami, prowadzącymi działalność transportową na terenie naszej gminy, wielokrotnie spotykałem się z uwagami dotyczącymi wysokości podatku od środków transportu. Liczę na to, że obniżenie tego podatku zachęci naszych przedsiębiorców do rozwijania swoich działalności, a także sprawi, że Gmina Olkusz będzie bardziej konkurencyjna dla potencjalnych nowych inwestorów. Rada Miejska dowodzi swojej przychylności dla inicjatyw zmierzających do poprawy klimatu dla przedsiębiorców, dlatego już teraz gwarantuję, że nie jest to nasze ostatnie słowo w tym zakresie. – komentuje Burmistrz Roman Piaśnik.

 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. Szczegóły dotyczące nowych stawek podatku od środków transportu można pobrać tutaj.

 

TABELA  STAWEK  PODATKU  OD  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH  W  GMINIE  OLKUSZ  W  2016  ROKU
(kliknij aby wyświetlić)