Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

Komunikaty

 • /18.06.2019/ Ogłoszenie

  Informacja o porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 czerwca 2019 roku – godz. 9:00

 • /18.06.2019/ Ogłoszenie

  Informacja o planowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" realizacjach naborów oraz ich terminach

 • /17.06.2019/ Komunikat

  Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Witeradowska, ul. Okrzei, ul. Asnyka w dniu 17.06.2019 r. od godz. 12.00 do...

 • /17.06.2019/ Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2

 • /17.06.2019/ Komunikat

  Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. K.K. Wielkiego od sk. ul. Fr. Nullo do nr 29 strona północna w dniu...

 • /14.06.2019/ Komunikat

  Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. K.K. Wielkiego od sk. ul. Fr. Nullo do nr 27 strona północna w dniu...