Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01.11.2019 roku, wynoszą:

  • 22 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.
  • 44 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku braku selekcji

 

Rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne, które prowadzą segregację odpadów, będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Będzie ona niższa o 5 zł. Więcej informacji

 

Informacja

Informujemy że dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu jest możliwy jedynie od ul. Al. 1000-lecia.

Przypominamy informacje adresowe : PSZOK Olkusz  ul. Al. 1000-lecia 15 d , tel . 536 780 120

 

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon (z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych, kół samochodowych i elementów karoserii oraz tapicerek samochodowych) z terenu Miasta i Gminy Olkusz

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz w 2019 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych X.2019-III.2020