Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

  •  Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz”

    Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...