Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 07.06.2019r. do 28.06.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących działki nrnr 1570, 1577 o łącznej powierzchni 6,6595ha położone w Niesułowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolne - na czas określony tj. do 31.12.2019r. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz nr 0050.373.2019 z 30.05.2019r. w wysokości 1.000,00zł za cały okres dzierżawy. Termin wnoszenia czynszu: jednorazowo płatne z góry (po zawarciu umowy dzierżawy).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.