Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Górnicza od skrzyżowania z ul. Floriańską do skrzyżowania z ul Kościuszki, oraz część ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul Górniczą do DK 94 w dniu 13.01.2021 r. od godz. 11.00 do godz. 17.00.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.