Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU

w trybie zdalnym

 

19 stycznia 2021 r. (wtorek):

godz. 15.30 posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków

godz. 16.00 posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki

godz. 17.15 posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska

 

20 stycznia 2021 r. (środa):

godz. 15.30 – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

godz. 16.30 – Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

godz. 16.45 – wspólne posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Terenów Wiejskich wraz
z Komisją Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

 

21 stycznia 2021 r. (czwartek):

godz. 16.00 – Posiedzenie Komisji Lokalowe

godz. 16.15 – Posiedzenie Komisji Budżetowej

 

22 stycznia 2021 (piątek):

godz. 16.00 – posiedzenie Komisji Oświaty

godz. 16.30 – posiedzenie Komisji Praworządności i Samorządności

 

 

26 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 15.30 - Sesja Rady Miejskiej w Olkuszu