Artykuły

100-lecie Ruchu Strzeleckiego

W tym roku obchodzimy rocznicę powołania paramilitarno-sportowych organizacji strzeleckich, które zaistniały jeszcze w czasach zaborów. To w 1910 r. na wniosek Związku Walki Czynnej we Lwowie powstał Związek Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo Strzelec.

 

100_lecie_strzelca_fot.jpg
Olkuscy Strzelcy na warcie przed pomnikiem J. Piłsudskiego
 

Stowarzyszenia te działały legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, prowadziły szkolenia z musztry, ćwiczenia bojowe, korzystały ze strzelnic wojskowych, czyniły zgodny z prawem zakup broni i umundurowania, podejmowały wiele innych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i sportowym.
W 1912 r. powstała Komenda Główna z Komendantem Józefem Piłsudskim na czele.
W tym samym czasie powstała także odrębna organizacja Polskie Drużyny Strzeleckie, współdziałająca ze Związkiem Strzeleckim, prowadząca szkoły podoficerskie i oficerskie, kursy żołnierskie. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 6449 przeszkolonych strzelców, a Polskie Drużyny Strzeleckie 4000 przeszkolonych „drużyniaków”. Organizacje te zostały połączone aby walczyć u boku Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego o niepodległość Polski, w tworzonej I Brygadzie Legionów Polskich.
Po I wojnie światowej powstał Związek Strzelecki, który nawiązywał do tradycji z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Należał do Polskich Związków Sportowych. Był ściśle związany z obozem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W każdym powiecie istniały Świetlice Strzeleckie oraz obiekty sportowe. W 1939 r. „Strzelec” liczył ok. 500000 członków, którzy w czasie kampanii wrześniowej wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe.
W okresie PRL-u działalność Związków Strzeleckich została zakazana. Dopiero w latach 1990-1994 reaktywowane zostały 3 główne organizacje strzeleckie: Z.S. Strzelec, Z.S. Strzelec OSW, a także Z.S. Strzelec RWN.
W 2010 r. obchodzimy rocznicę 100-lecia Ruchu Strzeleckiego. Honorowy patronat na Strzelcami objął śp. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, który przyjął kompanie strzelców 29 marca w Pałacu Prezydenckim.
Obecnie „Strzelec” prowadzi działalność statutową w formie szkoleń, strzelań, kursów strzeleckich. Nawiązuje do Związku Strzeleckiego sprzed wieku a także międzywojennego.
Głównymi celami organizacji są: podnoszenie sprawności fizycznej, wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym, przygotowywanie młodzieży do pracy w służbach mundurowych.
Patronat nad strzelcami obejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają rozmowy o włączeniu organizacji strzeleckich do struktur Obrony Terytorialnej.
24 kwietnia w Warszawie nastąpi zjednoczenie Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Równość Wolność Niepodległość.
Więcej informacji na www.portalstrzelecki.info , zdjęcia www.bukowno.pl .

 

mjr Grzegorz Lipiński
Inspektor Obszaru Małopolskiego

 

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania „Olkusz – Czarna Góra – Zagaje" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z zakończeniem budowy II odcinka obwodnicy Olkusza, w dniu 22.08.2014 r. nastąpi zamknięcie połączenia ul. Krasińskiego z Drogą Wojewódzką nr 791 w obrębie skrzyżowania z ul. Krucza Góra. Zamknięcie wlotu obowiązywać będzie do czasu opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania uzgodnień na jego funkcjonowanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w okresie od  lipca 2014r.  do maja 2015 r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz, pracownicy Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach będą przeprowadzać wyrywkowe, całkowicie anonimowe badania pH gleb.

Informujemy, że w związku z przejazdem przez Olkusz peletonu wyścigu kolarskiego 71. Tour de Pologne w dniu 6.08.2014 r. (środa) nastąpią utrudnienia w ruchu.

Szczegóły w dalszej części informacji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o trwającej w całej Polsce akcji "Weź Paragon".

W związku z przekazaną informacją od wykonawcy prac Wydział Drogowy informuje, że w związku z wymianą spoiny żywicznej w nawierzchni z kostki w dniach od 16.07.2014 r. do 18.07.2014 r. nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu ul. Sławkowskiej w Olkuszu na odcinku od Rynku do ul. Mickiewicza.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje o uzyskaniu informacji o próbie wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu, w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie, ostrzega, że od godz. 11:00 dnia 9.07.br do godz. 3:00 dnia 10.07.br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie ok 40 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu.

Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Zaopatrzenie w wod mieszkacw Ziemi Olkuskiej po zakoczeniu eksploatacji z przez Zakad Grniczo-Hutniczy Bolesaw Mapa Organizacji Pozarzdowych Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca Indeks Firm Bajkowa Polska www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik olkusz.otodom.pl ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz TV Małopolska Praca na Czysto Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda