Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Od wczesnej wiosny na wielu olkuskich osiedlach prowadzone są remonty, które mają za zadanie poprawić komunikację, funkcjonalność i estetykę terenów wokół bloków zamieszkiwanych przez tysiące mieszkańców. Dwie inwestycje osiedlowe zaplanowane na 2018 rok są już zakończone.

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, leśnicy i przedstawiciele olkuskiego samorządu wspólnie posadzili drzewa w ramach akcji „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Polski” oraz „1000 drzew na minutę”. Inicjatywę objął swoim patronatem burmistrz Olkusza Roman Piaśnik. Sadzenie drzewek jest częścią gminnych obchodów rocznicowych "Przystanek Niepodległość: Olkusz 1918-2018".

Olkuskie obchody Międzynarodowego Dnia Teatru tradycyjnie stały się okazją do podsumowania minionego roku i wręczenia nagród laureatom konkursów wiedzy o teatrze. Organizacji gali podjęło się tradycyjnie już Stowarzyszenie Teatralno-Literackie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Olkusza Roman Piaśnik.

„Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia.
Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne”

– taki jest temat konkursu literackiego organizowanego przez Diecezję Sosnowiecką w ramach programu diecezjalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Mecenasem konkursu jak i całego programu obchodów patriotycznych w diecezji sosnowieckiej jest Tauron S.A.

Ruszył nabór kandydatów do kolejnej edycji Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz „Trojak Olkuski”. Celem Nagrody jest promowanie najlepszych przedsiębiorców działających na terenie gminy Olkusz oraz inspirowanie ich rozwoju i promowanie postaw proinwestycyjnych. Kandydatów do Nagrody można zgłaszać do 7 maja. Zwycięzców wyłoni specjalna Kapituła, a statuetki zostaną wręczone w czerwcu.

W czwartek 19 kwietnia w kawiarni Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu odbyło się drugie spotkanie z cyklu Biznesowych Czwartków – wspólnej inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz.

Innocenty Libura urodził się 17 czerwca 1901 roku w Michałowicach jako syn Ludwika i Marii Rucińskiej, córki zesłańca po powstaniu w 1863 roku. Od 1915 był członkiem I Olkuskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki. W wojnie 1920 r. walczył jako żołnierz ochotniczego Batalionu Harcerskiego, a następnie 201 ochotniczego pułku piechoty. Wraz z olkuskimi skautami brał udział m.in. w bitwie pod Paprociami i nad Wkrą, a także w bitwie nad rzeką Działdówką, gdzie został ranny. Po zakończeniu wojny wrócił do nauki w olkuskim gimnazjum męskim im. Króla Kazimierza Wielkiego, które ukończył w 1921 roku. Po maturze studiował polonistykę i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (1921-1924) i Uniwersytecie Jagiellońskim (1925-1926). W latach 1924-1925 uczył języka polskiego w olkuskim gimnazjum męskim. Od 1926 roku pracował, jako nauczyciel języka polskiego w Państwowym Gimnazjum w Rybniku, gdzie aktywnie działał w harcerstwie. W 1931 roku uzyskał tytuł doktora filozofii (pracą: „Twórczość Dominika Magnuszewskiego”). Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku jako dowódca kompanii 75. pułku piechoty Armii Kraków. Trafił do niewoli i do końca wojny przebywał w obozach jenieckich. Po wojnie uczył języka polskiego w rybnickich liceach, gdzie aktywnie działał w harcerstwie. Był też jednym z inicjatorów i organizatorów zjazdu absolwentów olkuskiego liceum ogólnokształcącego, inicjatorem i członkiem zespołu redakcyjnego „Księgi pamiątkowej liceum w Olkuszu” oraz autorem licznych opracowań regionalistycznych o ziemi rybnickiej. Działał społecznie w Związku Harcerstwa Polskiego, Lidze Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym i Towarzystwie Miłośników Rybnika, Klubie Inteligencji Katolickiej oraz Związku Górnośląskim. Zmarł 1 maja 1993 roku w Rybniku. Był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku ukazała się jego książka „Krokiem zdobywców. Opowieść o drużynie (1914 – 1920).

Więcej: http://www.sbc.org.pl/Content/200325/31.pdf

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Święta Srebra – Dni Olkusza 2018 będzie Jarmark Rękodzieła i Produktów Lokalnych na ulicy Krakowskiej. Do końca kwietnia chęć bezpłatnego uczestnictwa w Jarmarku mogą zgłaszać wytwórcy regionalnych wyrobów rzemieślniczych, użytkowych i artystycznych, biżuterii oraz naturalnych produktów spożywczych prowadzący działalność na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Burmistrz Roman Piaśnik podpisał trzy umowy na dofinansowanie zadań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Ich łączna wartość to 18,5 miliona złotych, z czego prawie 12 milionów złotych stanowi wsparcie unijne. Dzięki tym pieniądzom niebawem oblicze zmienią między innymi Park na Czarnej Górze, teren wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola Nr 7, stawu przy ulicy Nullo, MOK i wiele innych. Łącznie do wykonania w ramach umów będzie aż 9 zadań, dzięki którym miejsca często odwiedzane przez mieszkańców staną się przyjaźniejsze oraz bardziej funkcjonalne.

20 kwietnia (piątek) o godz. 18.00 w Osiedlowym Klubie "Przyjaźń" odbędzie się promocja książki "Emalia to tylko szkło" będącej końcowym efektem stypendium twórczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2017. W grudniu ubiegłego roku odbyło się sześć pokazów performansu site-specific "Emalia to tylko szkło" na terenie Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych.

Przedsiębiorcy bardzo ciepło przyjęli wspólną inicjatywę burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika i JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz. Wykład inaugurujący cykl Biznesowych Czwartków cieszył się dużym zainteresowaniem. 19 kwietnia o godzinie 9:00 w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury przedstawiciele sektora biznesu ponownie spotkają się, by wysłuchać prezentacji dotyczącej rozwoju potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Każdy przedstawiciel olkuskiego (choć nie tylko!) biznesu może wziąć udział. Zapisy prowadzone są na stronie internetowej www.biznesoweczwartki.wsb.edu.pl.

W niedziele 15 kwietnia b.r. Polska po raz drugi wzięła udział w obchodach Good Deeds Day – Międzynarodowego Dnia Dobrych Uczynków. Dzień ten w sposób szczególny ma zwracać naszą uwagę na drugiego człowieka  i jego potrzeby, to promowanie idei dobroczynności poprzez dobro czynione „małymi krokami”. Drobne, pozornie małoznaczące gesty naszej solidarności i zrozumienia dla osób starszych, mniej zaradnych życiowo to kropla, która drąży skałę i potrafi uruchomić prawdziwą lawinę dobroci.

Informacje o projektach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Po zimowej przerwie, w sobotę 21 kwietnia, zamek Rabsztyn otwiera swoje podwoje. W programie Inauguracji Sezonu Turystycznego 2018, na którą zapraszają Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu przewidziano sporo atrakcji.

Podkategorie