Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu gościli w olkuskim magistracie w miniony wtorek. Wizytę w murach Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu rozpoczęło spotkanie z burmistrzem Romanem Piaśnikiem, a później mali obywatele mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda praca urzędników i z jakimi sprawami można się zgłaszać do poszczególnych wydziałów.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu "Sport dla wszystkich".

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

Zadania realizowane w ramach konkursu:

  • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  • Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  • Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
  • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.


Więcej informacji:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html

Od wielu lat we wrześniu i październiku Straż Miejska w Olkuszu w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzi zajęcia profilaktyczne z uczniami klas I. Podczas spotkań w szkołach dzieciom przedstawiane są zasady poruszania się pieszego. Jeżeli pozwalały na to warunki atmosferyczne, strażnicy prowadzili zajęcia praktyczne ucząc prawidłowego zachowania podczas przechodzenia przez jezdnię. Od przyszłego roku zajęcia te będą jeszcze bardziej pouczające, a to za sprawą zakupionego w listopadzie 2017 roku Miasteczka Umiejętności Drogowych.

I doczekaliśmy się! Nie tylko Kraków ma swój konkurs szopek. 5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury – Centrum Kultury w Olkuszu odbyło się rozstrzygnięcie I Olkuskiego Konkursu Szopek i Wianków Bożonarodzeniowych.

W miniony weekend olkuskie centrum miasta rozbłysnęło tysiącami światełek. Choinka, udekorowane drzewa, budynek magistratu, główne trakty w mieście i uliczne latarnie sprawiły, że duch Świąt Bożego Narodzenia zawitał do Srebrnego Miasta. Jak komentują mieszkańcy na naszym urzędowym profilu na Facebooku, jest pięknie, klimatycznie i nastrojowo.

Ach, jak zabrzmiało! Radość dla uszu i duszy... Wszyscy szaleli jak poparzeni – nie można się było oprzeć. Poparzeni Kawą Trzy, wspaniały zespół pop rockowy oraz ska zagrał 9 grudnia na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. I to jak zagrał!

Sołectwo Osiek zostało laureatem konkursu Niezwykła Małopolska Wieś 2017 r. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 18 września 2017 r. Gmina Olkusz na realizację zadania własnego w Sołectwie Osiek otrzyma kwotę 8.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup środków dydaktycznych do szkoły służących procesowi dydaktyczno – wychowawczemu, zgodnie z zapotrzebowaniem kadry pedagogicznej.

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

Wniosek pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” został złożony przez Gminę Olkusz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w dniu 28.07.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW został zatwierdzony wniosek Zarządu o przyznanie dotacji dla Gminy Olkusz na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych usługami Punktu Obsługi Klienta (POK) w Olkuszu. Sprawdził się pilotażowy program współpracy między burmistrzem Romanem Piaśnikiem a zarządem firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Przez ostatnie trzy miesiące mieszkańcy Olkusza i całego rejonu mogli stacjonarnie skorzystać z usług POK w olkuskim magistracie. Ponieważ udało się wykazać, że zainteresowanie tego typu usługami jest bardzo duże, firma postanowiła utworzyć Punkt Obsługi Klienta na stałe w budynku przy ulicy Szpitalnej 16. Do dyspozycji mieszkańców pracownicy PGNiG będą w każdy poniedziałek i wtorek między 8:00 a 16:00.

 „Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi” mająca na celu udostępnienie lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych lokalnej społeczności i wszystkim zainteresowanym poprzez budowę mostu, organizację placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi w obrębie Zamku Rabsztyn, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Serce Olkusza – zabytkowy rynek – znowu zabiło mocniej! Wszystko za sprawą największej zimowej atrakcji w Gminie Olkusz – lodowiska. W niedzielę podczas oficjalnego otwarcia ślizgawki setki mieszkańców rozpoczęły sezon łyżwiarski. Wstęp i wypożyczenie łyżew tego dnia były bezpłatne. Rozświetlona w centrum miasta iluminacja wprowadziła wszystkich w świąteczny nastrój.

17 grudnia olkuszanie kolejny raz spotkają się w czasie Wigilii Mieszkańców organizowanej na olkuskim rynku przez burmistrza Romana Piaśnika. Podobnie jak w ubiegłych latach, będzie to okazja do złożenia sobie życzeń, skosztowania świątecznych potraw, spotkania ze św. Mikołajem i jego reniferami oraz zrobienia świątecznych zakupów na kiermaszu bożonarodzeniowym. Osoby potrzebujące będą mogły odebrać paczki z najpotrzebniejszymi w tym okresie produktami żywnościowymi. Świątecznej atmosfery dopełnią kolędy wykonywane na żywo.

„Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Osieku” – wniosek złożony w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”, w ramach którego gminy z województwa małopolskiego mogły ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. Można było pozyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej.

Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gmina Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 28września 2017 r.

Podkategorie