Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Szanowni Państwo. Gorąco apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych przez rząd nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się. Jak Państwo zapewne wiecie, obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi

Mieszkańcy partnerskiego, włoskiego miasta Pontenure podziękowali olkuszanom za wsparcie zbiórki publicznej na rzecz szpitala w Piacenzy, gdzie leczeni są chorzy zarażeni koronawirusem.

Teraz w obliczu pandemii, nie wychodząc z domu możemy pomóc sobie i swoim bliskim. Ale nie wychodząc z domu możemy też pomóc innym, tym, którzy już teraz potrzebują pomocy.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik apeluje o pozostawanie w domach.

Poniżej prezentowane będą aktualne informacje, dotyczące podejmowanych działań, mających na celu zahamowanie rozwoju epidemii koronawirusa oraz niezbędne dane kontaktowe.

1. Telefoniczna Informacja Pacjenta – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

Więcej informacji: http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7163

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem inwestycją pn. Centralny Port Komunikacyjny, poniżej będą publikowane oficjalne komunikaty w tej sprawie:

 

Propozycja przebiegu linii 111 i 113, zgodnie z projektowanym przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. dokumentem pt. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

CPK SSL

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Koronawirusem

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

postanowił przesunąć termin ostatecznego rozstrzygnięcia

Konkursu "ECO-nomiczny dom" do dnia 15.05.2020 r.

(oględziny zgłoszonych budynków odbędą się do dnia 30.04.2020 roku).

 W załączeniu Regulamin konkursu z naniesionymi zmianami.

 

REGULAMIN KONKURSU

Szanowni Państwo,

w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa wszyscy musimy podjąć szczególne środki ostrożności. Dlatego – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców – apeluję o pozostanie w domach.

Dzień Kobiet

Wyjątkowo ciepła zima sprawiła, że szybko posuwają się prace na zamku w Rabsztynie. Inwestycja jest realizowana przez władze Olkusza w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”.

WSPÓLNE STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW W SPRAWIE PLANOWANEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH PRZEZ POWIAT OLKUSKI W RAMACH CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

 

3 marca 2020 roku, z inicjatywy Pana Jacka Osucha, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, odbyło się spotkanie włodarzy Powiatu Olkuskiego, Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław oraz Gminy Klucze z Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Panem Marcinem Horałą.

Jako samorządowcy z terenu powiatu olkuskiego nie akceptujemy zaprezentowanych przebiegów linii nr 111 i nr 113 w ramach ciągu nr 7, dlatego przedstawiliśmy uzgodnione wspólnie trzy warianty, wykluczające ewentualność wyburzeń w obszarach terenów zabudowanych. Zostały one zaprezentowane na załączonej mapie. Jednocześnie informujemy, że proponowane przez starostę oraz włodarzy miast i gmin przebiegi tras zostaną przygotowane przez firmę projektową i przekazane do CPK sp. z o.o.

Chcemy równocześnie podkreślić, że widzimy potencjał, jaki dla Ziemi Olkuskiej niesie budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Węzła Małopolsko-Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że zakładana lokalizacja stacji kolejowej w Olkuszu znacząco poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców całego powiatu olkuskiego. Inicjatywa ta jest tym bardziej cenna zważywszy na historyczny brak atrakcyjnych połączeń, łączących mieszkańców powiatu olkuskiego ze stolicą województwa. Budowa w Olkuszu nowej infrastruktury obsługującej szybką kolej jest argumentem najskuteczniej przekonującym mieszkańców do planowanych inwestycji w ramach CPK na terenie powiatu olkuskiego.

Oczekujemy jednocześnie, że przebieg proponowanych linii zostanie zaprojektowany tak, by zapewnić mieszkańcom powiatu olkuskiego możliwie najbardziej bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne w obrębie skrzyżowań.

Dziękujemy Ministrowi Jackowi Osuchowi za sprawną organizację spotkania, na którym mogliśmy zaprezentować wspólne stanowisko samorządów powiatu olkuskiego. Zapewniamy o gotowości pełnej współpracy kierowanych przez nas urzędów, celem wypracowania rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju Ziemi Olkuskiej.

 

GMINA BOLESŁAW MIASTO BUKOWNO POWIAT OLKUSKI MIASTO I GMINA OLKUSZ GMINA KLUCZE
Krzysztof Dudziński Mirosław Gajdziszewski Bogumił Sobczyk Roman Piaśnik Norbert Bień

 

Propozycje wariantów samorządowych (kliknij, aby powiększyć):

Mapa wariantów samorządowych

CPK zdjęcie

CPK zdjęcie

Fot. Starostwo Powiatowe w OlkuszuCPK skan stanowiska

Zarząd Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjął projekt Programu ochrony powietrza dla Małopolski. Projekt będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, konsultacje odbędą się wyłącznie za pośrednictwem Internetu i poczty tradycyjnej.

7 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu panie świętowały Dzień Kobiet, którego organizatorem był Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

KSK Biznes oraz Szkoła Prymus organizuje X edycję projektu „Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych X” (www.kskbiznes.pl). 

Widząc zainteresowanie naszym projektem kontynuujemy po TRZECI działalność szkoleniową w Olkuszu.