Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zapraszamy w najbliższą niedzielę 1 marca na spacer „Śladami olkuskiej bezpieki” zorganizowany przez olkuskie koło Światowego Związku AK z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.  Spacer odbywa się w ramach całorocznej akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2020” organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przy współpracy z partnerami.

Do 28 lutego samorządy powiatowe mogą zgłaszać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski na dofinansowanie inicjatyw wyrównujących różnice między regionami. Na realizację programu niwelującego komunikacyjne i architektoniczne bariery PFRON przeznaczy w tym roku ponad 100 mln zł.

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970?

Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów  kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Olkusz – 27  marca 2020 w godzinach od 8.00 do 15.00 przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Wiejska 1a

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty.  Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.

 

 

 

POSTANOWIENIE NR 117/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 115/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 114/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 109/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 103/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

UCHWAŁA NR 199/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 102/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 100/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 94/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

WYBORY PREZYDENTA RP - SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - PREZENTACJA

Postanowienie Nr 92/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy komisji obwodowych

Postanowienie Nr 90/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 195/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 13 czerwca 2020 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 190/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLKUSZ z dnia 9 czerwca 2020 r. o wyznaczeniu miejsc na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE II z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 11 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy przed dniem głosowania w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II nr 80/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olkusz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 

UCHWAŁA Nr 166/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 164/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 163/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 162/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

Informacja z dnia 8 czerwca 2020 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

UCHWAŁA NR 133/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i dostarczenia kart do głosowania oraz dostarczenia nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym utworzonym w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020roku

 

 

UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zakończeniu procesu wyborczego dot. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Postanowienie nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KRAKOWIE III z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie nr 20/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olkusz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie nr 16/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Olkusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 12 lutego 2020 r. o wyznaczeniu miejsc na obszarze Miasta i Gminy Olkusz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

29 lutego rusza konkurs grantowy FIO Małopolska Lokalnie dla małopolskich społeczników

Mieszkacie w Małopolsce? Macie interesujący pomysł na działanie w Waszej społeczności, ale nie macie pieniędzy, żeby go zrealizować? A może dopiero założyliście swoją organizację i nie wiecie, skąd wziąć środki na szkolenie dla wolontariuszy, którzy będą wspierać Waszą działalność? Odpowiedzią na te potrzeby może stać się Program Grantowy FIO Małopolska Lokalnie, w którym liczy się przede wszystkim pomysł!

Już w lutym rozpoczyna się całoroczna akcja „Olkuskie Spacery Historyczne 2020”. W jej ramach odbędzie się kilkanaście ciekawych, bezpłatnych wycieczek po Olkuszu i jego historii. Pomysłodawcą jest Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu.

Ferie spędzane w mieście mogą być wspaniałą przygodą …

Nowe gabinety specjalistyczne, wyposażenie istniejących pracowni, dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów, szkolenia dla kadry pedagogicznej, wycieczki edukacyjne, czy współpraca z uczelniami wyższymi – to plan na nadchodzące trzy lata dla dwunastu szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Olkusz. Będzie to możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości przekraczającej 5 milionów złotych. Projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych” nie będzie kosztował Gminy nawet złotówki. Z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki promesę odebrał burmistrz Roman Piaśnik.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza Konkurs dla mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz

na najbardziej „EKO-nomiczny dom”.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie właścicieli budynków mieszkalnych, za zastosowane w tych budynkach rozwiązania oszczędzające wodę i energię, wykorzystujące energię odnawialną, ekologiczne formy ogrzewania itp. Ocenie podlegać będzie rodzaj oraz liczba zastosowanych w danym budynku rozwiązań chroniących środowisko.

Zgłoszone do Konkursu budynki zostaną odwiedzone przez komisję konkursową, a zastosowane w nich rozwiązania nagrodzone. Dla laureatów konkursu przewidziano wysokie nagrody pieniężne (2000zł, 1500zł, 1000 zł).

Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę 22 lutego na rodzinny spacer „Śladami wizerunków świętych w olkuskiej bazylice mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła”. Spacer rozpoczyna całoroczną akcję „Olkuskie Spacery Historyczne 2020” organizowaną przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przy współpracy z partnerami. Uczestnicy spaceru spotykają się o godzinie 10.00 przed wejściem do olkuskiej bazyliki, gdzie będą na nich czekali przewodnicy z Olkuskiej Grupy Turystycznej „Amonit”, którzy społecznie oprowadzą po kościele.

Działasz w organizacji pozarządowej i planujesz wystartować w jednym z otwartych konkursów ofert urzędu marszałkowskiego? Nie daj się zaskoczyć! Sprawdź i dowiedz się kiedy możesz złożyć wniosek.

W 2020 roku Osiedle Młodych obchodzi swój jubileusz - 40 lat istnienia. Z tej okazji planowane jest przygotowanie wystawy, upamiętniającej historię osiedla. Każdy może włączyć się w przygotowanie tej wystawy poprzez bezpłatne udostępnienie swoich archiwalnych zdjęć. Można to zrobić poprzez specjalnie przygotowany formularz internetowy lub drogą mailową.