Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W 2020 roku Osiedle Młodych obchodzi swój jubileusz - 40 lat istnienia. Z tej okazji planowane jest przygotowanie wystawy, upamiętniającej historię osiedla. Każdy może włączyć się w przygotowanie tej wystawy poprzez bezpłatne udostępnienie swoich archiwalnych zdjęć. Można to zrobić poprzez specjalnie przygotowany formularz internetowy lub drogą mailową.

W 2020 roku Osiedle Młodych obchodzi swój jubileusz - 40 lat istnienia. Z tej okazji planowane jest przygotowanie wystawy, upamiętniającej historię osiedla. Każdy może włączyć się w przygotowanie tej wystawy poprzez bezpłatne udostępnienie swoich archiwalnych zdjęć. Można to zrobić poprzez specjalnie przygotowany formularz internetowy lub drogą mailową.

Na łączną kwotę 700 tysięcy złotych będą opiewały dotacje, które w 2020 roku otrzymają na rozwój swojej działalności kluby sportowe z terenu gminy Olkusz. Od lat największą kwotą miasto zasila budżet Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olkusz. Duże środki przeznaczone zostaną również na kluby, reprezentujące Srebrny Gród w piłce nożnej. Wsparcie otrzymają również mniej popularne dziedziny, takie jak akrobatyka sportowa, karate, czy wu-shu.

Od poniedziałku  (03.02.2020 r.) na terenie całego kraju startuje kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami kwalifikacyjnymi szukajcie żołnierzy  w oliwkowych beretach – opowiedzą Wam oni o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji i przedstawią jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT).

Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz- II etap” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego. To już kolejne tego typu działanie, mające na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez gminę Olkusz.

Szanowni Mieszkańcy,

Wszyscy oczekujemy, by nasze najbliższe otoczenie było czyste, zadbane i estetyczne. Chcielibyśmy móc wyjść na spacer z dziećmi lub wnukami, przysiąść na ławce i spokojnie obserwować, jak nasi najmłodsi bawią się ze swoimi rówieśnikami na bezpiecznym placu zabaw. Jako władze miejskie dokładamy starań, by wizja tego udanego popołudnia na spacerze była możliwa do zrealizowania. Niestety, są w naszym środowisku osoby, które – nie bacząc na krzywdę zadawaną innym – zupełnie bezmyślnie popełniają akty wandalizmu na miejskiej infrastrukturze.

W przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau – 26 stycznia - odbyło się spotkanie Prezydenta RP i Pierwszej Damy z byłymi więźniami. Wcześniej Para Prezydencka i Ocalali wspólnie uczestniczyli w Mszy świętej.

„Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury turystycznej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.4. Lokalne trasy turystyczne-spr. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.04-12-0193/18-00-XVII/60/FE/19 została podpisania w dniu 8 lipca 2019 r.

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

O tym, jak ważne jest odpowiednio wczesne zaplanowanie sukcesji w firmie rodzinnej, opowiadali specjaliści w tej dziedzinie na spotkaniu zorganizowanym 27 stycznia przez burmistrza Romana Piaśnika i olkuski oddział Izby Przemysłowo-Handlowej. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień o podstawach planowania sukcesji oraz debaty na temat roli fundacji rodzinnych i rad nadzorczych w firmach rodzinnych.

Kosmiczne z książką, aktywne pod dachem i na świeżym powietrzu, kreatywne i zagadkowe – takie będą tegoroczne ferie dla wszystkich uczniów, którzy skorzystają z oferty Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Z pewnością nie będzie czasu na nudę. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w najbliższą sobotę!

Jaką inwestycję GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jako inwestor realizuje na terenie Olkusza budowę strategicznego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji  Pogórska Wola – Tworzeń na odcinku II Pałecznica – Braciejówka i odcinku III Braciejówka – Tworzeń. Gazociąg ten po wybudowaniu będzie stanowił istotny element korytarza gazowego Północ – Południe. Korytarz gazowy składa się z wielu gazociągów krajowych oraz z dwukierunkowych, międzysystemowych połączeń gazowych.

W ostatnią sobotę stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się tradycyjna, choć jednocześnie ciągle niezwykła i wzruszająca, uroczystość wręczenia Nagrody Szlachetnego Serca Cordis Nobilis za 2019 rok. Jest ona przyznawana osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych. Tegorocznymi laureatami zostali: Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu, Jerzy Cebo, Aleksandra Pyż oraz Profesor Krzysztof Urbaniak.

Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich zaprasza na  Spotkanie olkuskich środowisk senioralnych w ramach Projektu Małopolski Tele-Anioł.