Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z Funduszy Europejskich

Mobilna Akademia Młodych Orłów, będąca innowatorskim przedsięwzięciem Polskiego Związku Piłki Nożnej, wzorem innych miejscowości dotarła także do Olkusza. W Srebrnym Mieście trwa jej druga edycja. W futbolowych zajęciach prowadzonych w dwóch grupach wiekowych, udział bierze łącznie 34 zawodników z różnych klubów.

28 października Grupa Teatralna Glutaminian Sodu, działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu, uroczyście obchodziła swoje 10-lecie.

Pół roku temu rozpoczęły się prace ratujące jeden z najciekawszych zabytków w Gminie Olkusz – znajdujące się w Rynku relikty średniowiecznej murowanej zabudowy i XIX-wiecznego budynku dawnego starostwa. Tempo prac nie zwalnia, a oczom mieszkańców z dnia na dzień ukazuje się coraz piękniejszy budynek. Roboty prowadzone są jednocześnie w piwnicach, na dachu dziedzińcu. W okresie letnim wykonywane były prace na zewnątrz, a  jesienią i zimą będą prowadzone roboty przede wszystkim w jego wnętrzach. Elewacja od strony dziedzińca będzie wykonana po wylaniu płyty betonowej ochraniającej architektoniczne skarby ukryte w ziemi, czyli średniowieczne piwnice. Trwa również adaptacja podziemi olkuskiego ratusza, gdzie ma powstać podziemna trasa turystyczna. W pełnej krasie obydwa obiekty zobaczymy w 2020 roku.

Logo

 

Projekt grantowy

„Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”

 

Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu realizuje projekt grantowy pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Grant przyznany został przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Operator/ Beneficjent projektu pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”).

 

Na realizację działań przewidzianych w projekcie grantowym uzyskano dofinansowanie w wysokości 149 520,00 zł, co stanowi jednocześnie całkowitą wartość projektu (wkład Funduszy Europejskich w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych). Operatorem grantów jest partnerstwo podmiotów: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, realizujące projekt pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”.

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród min. 267 mieszkańców gminy Olkusz (w wieku powyżej 25 lat) poprzez realizację szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe. Planuje się realizacje 23 szkoleń w tematach:  

- Rodzic w Internecie,

- Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych),

- Tworzę własną stronę internetową (blog)

- Rolnik w sieci,

- Mój biznes w sieci.

 

Zakłada się, że ponad 50% szkoleń będzie realizowanych na obszarach wiejskich gminy Olkusz.

 

W realizację projektu zaangażowane będą szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Olkusz, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - 3 grupy szkoleniowe;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - 3 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marcina Bylicy - 3 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza  w Gorenicach - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa  im. M. Konopnickiej w Kosmolowie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Zawadzie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie - 2 grupy szkoleniowe.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora projektu (32 62 60 184) oraz w sekretariatach ww. szkół.

 

 

Zapoznaj się z dokumentacją rekrutacyjną:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Zał. 1 – formularz zgłoszeniowy (obowiązkowy)

- Zał. 1a – oświadczenie o niepełnosprawności (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami)

- Zał. 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania (obowiązkowy)

 

 

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Małgorzaty Węgrzyn

wieloletniej Wójt Gminy Klucze,
przewodniczącej Rady Powiatu Olkuskiego.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jan Kucharzyk

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

Małgorzata Węgrzyn

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik informuje o zmianie organizacji ruchu w dniach od 31.10.2018 r. do 4.11.2018 r., mającej na celu upłynnienie ruchu w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Od środy 31 października od godziny 12:00 do niedzieli 4 listopada do godziny 24:00 nastąpi zmiana organizacji ruchu na wjeździe z Drogi Krajowej 94 do cmentarza oraz na ulicach osiedla Piaski, dolotowych do cmentarza. Ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ul. Kruszcowej w kierunku ul. Ołowianej oraz ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Budowlanych.

Szczegółowa mapa przedstawiająca zmianę organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych dostępna jest poniżej:

MAPA ORGANIZACJI RUCHU (PDF)

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to dobra okazja, aby odwiedzić groby zasłużonych olkuszan i dowiedzieć się więcej o ich historii. Dlatego zapraszamy na dwa spacery historyczne po olkuskich nekropoliach organizowane w ramach cyklu „Olkuskie Spacery Historyczne 2018”.

25 października w olkuskim MOK w ramach Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego wieku odbyła się uroczystość 50-lecia działalności artystycznej Zenona Krukowieckiego, solisty i konferansjera zespołów Słowianki i Prasłowianki.

20 października w Centrum Kultury MOK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego wydziału zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu. Wzięli w niej udział żacy, którzy zdecydowali się zdobywać wyższe wykształcenie w Srebrnym Mieście, władze uczelni oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Akademią. Władze samorządowe reprezentował burmistrz Roman Piaśnik.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, wspólne śpiewanie, recytacje wierszy, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, prezentacje i filmy. To tylko część bogatego programu zajęć prowadzonych we wrześniu i październiku w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Olkusz. Zajęcia odbywały się w ramach warsztatów „Niepodległość to ty” zorganizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości

18 października 2018 roku w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników piątej już edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali 18 projektów, które będą realizowane w 2019 roku. Publikujemy pełną listę zwycięskich zadań.