Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Odzyskana przed stu laty niepodległość to nie tylko zasługa żołnierzy, z bronią w ręku walczących o wolną Polskę. To również dzieło tych, którzy budowali niepodległość i samorządność w swych małych ojczyznach. Członkom i działaczom organizacji wojskowych, politycznych i społecznych z terenu dawnego Powiatu Olkuskiego, które wniosły wkład w dzieło odbudowy niepodległej Polski w 1918 roku, zostanie poświęcona tablica, której odsłonięcie odbędzie się w niedzielę 9 grudnia na olkuskim Starym Cmentarzu.

Kolejny sukces Wolontariuszy w przedświątecznej już XXII Zbiórce Żywności. Zebraliśmy ponad 2,8 tony żywności!!!

9 grudnia, godz. 18.00 | PAWILON 18 | zdarzenie nieteatralne | pawilon przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 65 | wstęp wolny

 

Jestem „Ćmą” – ćmą Olkusza. W dzień jestem dla innych – nocą dla siebie. Sceną na przyszłość. Obrazem wyprzedzającym czas. Labiryntem nieskończoności. Jestem witruwiańską blachą. Potomkiem piramid. Nie jestem bękartem.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) przekształcane są w Polską Strefę Inwestycji. W myśl nowych przepisów cały kraj stał się strefą ekonomiczną, a przedsiębiorcy by uzyskać zwolnienie podatkowe w podatku CIT lub PIT mogą inwestować na każdym terenie – zarówno publicznym jak i prywatnym. O szczegółach opowiedzą przedstawicielki Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora oraz Justyna Czyszek, specjalista ds. obsługi inwestora. Spotkanie organizowane w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu (ul. Fr. Nullo 29) w ramach cyklu Biznesowe Czwartki odbędzie się 29 listopada o godzinie 11:00. Wstęp jest bezpłatny.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” mająca na celu Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie 180 m kw. konstrukcji murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w celu rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będzie 1 zabezpieczony zabytkowy obiekt budowlany służący zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Tytuł zadania: „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w gminie Olkusz”

Całkowita kwota projektu to 888 702,83, kwota dofinansowania 500.000,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W ramach projektu planowane jest wykonanie stabilizacji i zabezpieczenia ostańca wapiennego pod zamkiem górnym tj. wykonanie robót niwelacyjnych, oczyszczanie skarpy skalnej, wykonanie doraźnych prac stabilizacyjnych (kotwy montażowe), wzmocnienie odspojonych, spękanych fragmentów z zastosowaniem stalowych kotew, oczyszczenie szczelin i wypełnienie pustek metodami specjalistycznymi. Ponadto przewidziano m.in. zabezpieczenie i konserwację północnego muru obwodowego zamku od ostańca skalnego do węzła bramnego, obejmujące w szczególności: oczyszczanie muru, naprawę ubytków, spoinowanie, wzmocnienie osłabionych partii. Wszystkie prace poprzedzone będą odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym a murem obwodowym,               w wyniku czego odsłonięte zostaną zagruzowane partie muru i ostańca. Wszystko odbędzie się pod nadzorem archeologicznym.

Realizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu projekt „Olkusz czasów Jana Jarno” miał na celu zaprezentowanie w zróżnicowanej i atrakcyjnej dla odbiorcy formie pamiętników Jana Jarny jako źródła informacji o historii Olkusza.

Na olkuskim rynku od 1 grudnia czynna jest ślizgawka, natomiast oficjalna inauguracja sezonu zimowego na Srebrnej Tafli planowana jest na niedzielę 2 grudnia. Na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym pokazy jazdy wyczynowej. Na lodowisku tradycyjnie odbędą się też Mikołajki oraz Sylwester.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu zaprasza na konferencję edukacyjną dotyczącą obserwacji, diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu. Konferencja odbędzie się w dniu 21.11.2018r. od godziny 9:00 w Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej 32 w Olkuszu.

W czwartkowe popołudnie 29 listopada w Centrum Kultury MOK przy ul. Szpitalnej odbyła się sesja popularnonaukowa pn. „Kwartał królewski i podziemia olkuskiego ratusza – dziedzictwo dla przyszłości” zorganizowana w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Dla uczestników była to doskonała okazja do zapoznania się z planami miasta dotyczącymi tej inwestycji, jednej z największych w historii olkuskiego magistratu. Warte poznania były również fakty z historii naszego regionu.

Na ile dziedzictwo przeszłości wypływa na rozwój i przyszłość naszego miasta? Odpowiedź na to pytanie jest głównym celem sesji popularnonaukowej „Kwartał królewski i podziemia olkuskiego ratusza – dziedzictwo dla przyszłości” organizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Sesja odbędzie się w czwartek 29 listopada o godz. 16.00 w MOK - Centrum Kultury (ul. Szpitalna 32). Wstęp wolny.

Sobotni spacer „Śladami niepodległości” zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zakończył tegoroczny cykl bezpłatnych „Olkuskich Spacerów Historycznych 2018” zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami.

22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Olkuszu VIII kadencji. Były to obrady szczególne dla nowo wybranych radnych oraz burmistrza, którzy złożyli ślubowania i otrzymali zaświadczenia o wyborze. W wyborach burmistrza zwyciężył Roman Piaśnik, ponownie ubiegający się na to stanowisko. Do ostatniej chwili zagadką był jednak skład prezydium Rady Miejskiej. Przewodniczącym został wybrany Łukasz Kmita, natomiast wiceprzewodniczącymi Małgorzata Postołek, Łukasz Piątek oraz Józef Filas.

W odpowiedzi na medialne doniesienia dotyczące prognozy długu Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu informuje.

Zainteresowani mogą już składać wnioski – propozycje kandydatów do X edycji Nagrody dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”.

Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz innych osób.