Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Media informują o kolejnych planach rządu dotyczących luzowania wprowadzonych w ostatnich tygodniach obostrzeń spowodowanych epidemią koronawirusa. Po spełnieniu wytycznych sanitarnych od 18 maja otwarte mają zostać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne oraz ogródki przy lokalach gastronomicznych. Zwiększona ma zostać również dopuszczalna liczba osób w autobusach miejskich. Nowe regulacje mają zostać ogłoszone jeszcze dziś. Powolny powrót do względnej normalności oznacza, że włączone zostaną także Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Nullo i ul. Szpitalnej.

Ponieważ obecna sytuacja zmusza do oszczędności, olkuski Urząd Miasta i Gminy zrezygnował z druku przygotowanej broszury „Historia wsi Gminy Olkusz”.

W poniedziałek 11 maja zostanie otwarta większość przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Decyzję tę poprzedziły gorące przygotowania, mające na celu dostosowanie jednostek do wymagań ministerialnych i sanitarnych, a także konsultacje z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym, dyrektorami jednostek oraz z włodarzami gmin powiatu olkuskiego i olkuskim Sanepidem.

W związku z wprowadzeniem od 4 maja 2020 roku drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, otwarte zostaną niektóre olkuskie instytucje kultury, w tym galerie sztuki.

Dzisiaj obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Wartość projektu: 5 813 903,21 zł

Kwota dofinansowania: 5 253 544,21 zł

Gmina Olkusz w okresie od 01.06.2020 r. do 31.07.2023 zrealizuje projekt „Rozwój kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych gminy Olkusz”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości aż 5 253 544,21 zł w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 99 900,00 zł

Kwota dofinansowania: 99 900,00 zł

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Centrum Projektów Polska Cyfrowa zawarto w dniu 27 kwietnia 2020 r.

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu do III edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” uzyskał wsparcie Fundacji Orlen.

Dzisiaj obchodzimy 157. rocznicę śmierci płk. Francesco Nullo, który zginął 5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką.

W związku z organizacją uroczystości „ZŁOTYCH GODÓW

uprzejmie proszę o telefoniczne zgłaszanie

do dnia 18 maja 2020r.

 

JUBILEUSZU 50-LECIA

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Prostsze zasady przyznawania dotacji, krótszy czas rozpatrywania wniosków, wyższe dofinansowanie dla osób o niskich dochodach – to najważniejsze zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze, z którego mogą korzystać osoby wymieniające piec na ekologiczny. Nowe zasady zaczną obowiązywać już od 15 maja.

Czyste powietrze to program przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na inwestycje zmniejszające emisję szkodliwych pyłów do atmosfery. Podstawa programu to dotacja na wymianę starego pieca zgodnego z normami unijnymi na paliwa stałe.

Olkusz od paru lat rozkwita niezwykła paletą barw. Kompozycje kwiatowe goszczą w naszym mieście od wczesnej wiosny do pierwszych przymrozków. A wszystko po to, żeby miasto miało jeszcze bardziej estetyczny i przyjazny wygląd.

Do mieszkańców trafiły już wszystkie partie maseczek ochronnych wielorazowego użytku, zamówionych przez burmistrza Romana Piaśnika. Przypomnijmy, że od czwartku 16 kwietnia zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych i ogólnodostępnych jest obowiązkowe