Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Projekt „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz - zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR.” 

Wartość projektu: 3 605 140,06zł

Kwota dofinansowania: 2 558 391,33 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 14 kwietnia 2020 r.

Wiosna to trudny czas dla rolnika, sezonowość prac w polu i zmiany pogody powodują konieczność dłuższej pracy. O co musi zadbać rolnik, by jego praca była skuteczna i bezpieczna?

Szanowni Państwo,

w ostatnich latach wykonaliśmy wiele pracy, mającej na celu poprawę estetyki miejsc publicznych. Rocznie na rzecz utrzymania czystości gminnych terenów przekazujemy 3 miliony złotych, dzięki czemu nasze miasto oraz sołectwa wyglądają zdecydowanie lepiej. Zgodnie z prawem, obowiązek utrzymania czystości w gminie Olkusz spoczywa również na Powiecie Olkuskim, spółdzielniach mieszkaniowych, przedsiębiorcach (np. sklepach i marketach) oraz mieszkańcach.

Przypomnijmy, aktualnie obowiązujące prawo wskazuje wprost, gdzie Gmina może wykonywać prace porządkowe. Możemy uprzątnąć teren gminny, natomiast nie wolno nam zrobić tego samego na terenach administrowanych przez Powiat, spółdzielnię mieszkaniową lub osoby prywatne. Często jednak otrzymuję od Państwa interwencje, dotyczące utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu dróg powiatowych, dlatego wykaz tych dróg powiatowych, które najczęściej pojawiają się w Państwa interwencjach, zamieszczam poniżej.

Czystość gminy

W tym miejscu zwracam się z apelem do Powiatu Olkuskiego, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych i samych mieszkańców – dbajmy o czystość naszej gminy. Jeżeli nie przez wzgląd na poczucie odpowiedzialności za przestrzeń publiczną, to z uwagi na fakt, iż jest to nasz obowiązek, wynikający z przepisów prawa.

Straż Miejska, podczas swoich codziennych patroli, będzie zwracać szczególną uwagę na czystość miejsc publicznych, wyciągając jednocześnie konsekwencje w stosunku do tych, którzy uchylają się od odpowiedzialności za utrzymanie porządku.

Czystość gminy

Dziś, w trosce o zdrowie i życie naszych najbliższych, wszyscy z uwagą śledzimy kolejne doniesienia o rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce. Wydaje się, że inne sprawy zeszły na dalszy plan. Chciałbym jednak zauważyć, że nie wszystkie problemy możemy odłożyć na później. Wszyscy jesteśmy gospodarzami, a Gmina Olkusz to nasze wspólne dobro. Naszym wspólnym obowiązkiem jest o nie dbać.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci, bądź zauważa śmieci wyrzucane w miejscach publicznych (także w lesie i nad rzekami) proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską – tel. 32 647 89 00 (pn.– pt. 6:30-21:30, sob. 7:00-15:00) lub z Policją – tel. 112.

Czystość gminy

Wybrane drogi powiatowe – organ odpowiedzialny za utrzymanie: Starosta Olkuski

  • Olkusz (ul. Żuradzka i ul. Mazaniec, Żurada)
  • Olkusz (ul. Kruszcowa od drogi DK 94, Powstańców Śląskich i Kantego do ul. Mickiewicza)
  • Olkusz (ul. Dworska, ul. Biema, ul. Gajewskiego przez Witeradów i Gorenice do granic powiatu)
  • Olkusz (ul. Aleja 1000-lecia do drogi DK 94)
  • Olkusz (ul. Osiecka, przez Osiek do końca sołectwa)
  • Osiek – Zimnodół – Zawada – Gorenice
  • Olkusz (ul. Długa przez Bogucin Duży do Jaroszowca)
  • Olkusz (ul. Króla Kazimierza Wielkiego)

Po zakupie respiratora i dofinansowaniu zakupu środków ochrony osobistej dla olkuskiego szpitala oraz odkażaniu przystanków, jako miejsc gromadzenia się większych skupisk ludzi, przyszedł czas na kolejną inicjatywę burmistrza Romana Piaśnika, mającą na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Po świętach wielkanocnych do każdego domu i mieszkania na terenie Miasta i Gminy Olkusz zostaną dostarczone maseczki wielorazowego użytku.

Rozliczając deklaracje podatkowe warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

HISTORIA WSI GMINY OLKUSZ

 

Szanowni Państwo. Gorąco apelujemy o przestrzeganie wprowadzonych przez rząd nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się. Jak Państwo zapewne wiecie, obowiązek pozostania w domu nie dotyczy dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi

Dzisiaj obchodzimy 10. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej, do jakiej doszło 10 kwietnia 2010 roku.

Najstarszy wizerunek herbu miasta znamy z pieczęci, jaka została przystawiona na dokumencie z 1386 roku, w którym mieszczanie olkuscy składają hołd królowi Władysławowi Jagielle.

Burmistrz partnerskiego, włoskiego miasta Pontenure pani Manola Gruppi podziękowała olkuszanom za pomoc udzielaną mieszkańcom Pontenure, w tych trudnych dla nich momentach oraz złożyła życzenia wielkanocne

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 90 lat zmarła Pani Bożena Szczygieł – Gruszyńska, osoba niezwykle zasłużona dla Olkusza.

Rozliczając deklaracje podatkowe warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Teraz w obliczu pandemii, nie wychodząc z domu możemy pomóc sobie i swoim bliskim. Ale nie wychodząc z domu możemy też pomóc innym, tym, którzy już teraz potrzebują pomocy.