Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

20 października w Centrum Kultury MOK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego wydziału zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu. Wzięli w niej udział żacy, którzy zdecydowali się zdobywać wyższe wykształcenie w Srebrnym Mieście, władze uczelni oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z Akademią. Władze samorządowe reprezentował burmistrz Roman Piaśnik.

Zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, wspólne śpiewanie, recytacje wierszy, wycieczki do miejsc pamięci narodowej, prezentacje i filmy. To tylko część bogatego programu zajęć prowadzonych we wrześniu i październiku w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Olkusz. Zajęcia odbywały się w ramach warsztatów „Niepodległość to ty” zorganizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Logo

 

Projekt grantowy

„Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”

 

Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu realizuje projekt grantowy pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Grant przyznany został przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Operator/ Beneficjent projektu pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”).

 

Na realizację działań przewidzianych w projekcie grantowym uzyskano dofinansowanie w wysokości 149 520,00 zł, co stanowi jednocześnie całkowitą wartość projektu (wkład Funduszy Europejskich w wysokości 100% wydatków kwalifikowanych). Operatorem grantów jest partnerstwo podmiotów: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, realizujące projekt pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”.

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych wśród min. 267 mieszkańców gminy Olkusz (w wieku powyżej 25 lat) poprzez realizację szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe. Planuje się realizacje 23 szkoleń w tematach:  

- Rodzic w Internecie,

- Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych),

- Tworzę własną stronę internetową (blog)

- Rolnik w sieci,

- Mój biznes w sieci.

 

Zakłada się, że ponad 50% szkoleń będzie realizowanych na obszarach wiejskich gminy Olkusz.

 

W realizację projektu zaangażowane będą szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Olkusz, tj.:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika - 3 grupy szkoleniowe;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 - 3 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marcina Bylicy - 3 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Fryderyka Chopina - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa  im. Henryka Sienkiewicza  w Gorenicach - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa  im. M. Konopnickiej w Kosmolowie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Osieku - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im Wojska Polskiego w Zawadzie - 2 grupy szkoleniowe;

- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie - 2 grupy szkoleniowe.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora projektu (32 62 60 184) oraz w sekretariatach ww. szkół.

 

 

Zapoznaj się z dokumentacją rekrutacyjną:

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Zał. 1 – formularz zgłoszeniowy (obowiązkowy)

- Zał. 1a – oświadczenie o niepełnosprawności (dotyczy tylko osób z niepełnosprawnościami)

- Zał. 2 – oświadczenie o miejscu zamieszkania (obowiązkowy)

 

 

 

Już niebawem w trzech sołectwach Gminy Olkusz pojawią się nowe obiekty, które uatrakcyjnią lokalną infrastrukturę rekreacyjną i sportową. Gmina Olkusz zdobyła kolejne środki zewnętrzne na realizację swoich planów. Kwota 1,3 miliona złotych dofinansowania pomoże wykonać projekty, których wartość szacowana jest na 2,2 miliona złotych. Burmistrz Roman Piaśnik otrzymał właśnie z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa promesy na dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Już niebawem przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego na olkuskim Rynku zostanie zamontowana Ławka Niepodległości. Gmina Olkusz otrzymała maksymalne możliwe dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Będzie to jedyna taka ławka w całej okolicy Olkusza.

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to dobra okazja, aby odwiedzić groby zasłużonych olkuszan i dowiedzieć się więcej o ich historii. Dlatego zapraszamy na dwa spacery historyczne po olkuskich nekropoliach organizowane w ramach cyklu „Olkuskie Spacery Historyczne 2018”.

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest doskonałą okazją, aby przypomnieć sylwetki mieszkańców Olkusza, którzy przyczynili się do powstania wolnej Polski. Dlatego zapraszamy do udziału w internetowym konkursie „100 flag na 100-lecie niepodległości”. Konkurs jest częścią projektu „Olkusz - przystanek Niepodległość” realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami przy wsparciu Fundacji BGK w ramach konkursu „Na 100 Niepodległa”.

12 października w Trzebini odbyła się gala „Mecenas Futbolu Małopolskiego”, w czasie której uhonorowano samorządowców, sponsorów oraz innych przyjaciół piłki, którzy nie szczędzą czasu, wysiłków i środków, aby wspomagać piłkę nożną zarówno tę z dolnych rejonów hierarchii, jak i z najwyższej krajowej półki. Medalem został odznaczony burmistrz Roman Piaśnik.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W środę 17 października odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu. Z tej okazji na placu przed szkołą został odsłonięty pamiątkowy obelisk. Zgromadzeni na uroczystości chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami i doświadczeniami związanymi z Piątką. Życzenia z okazji okrągłej rocznicy złożył burmistrz Roman Piaśnik.

Kilkunastoosobowa grupa pracowników Słowackiego Muzeum Górniczego w Bańskiej Szczawnicy odwiedziła w minioną sobotę (13.10) Olkusz i zamek Rabsztyn. Słowaccy goście zwiedzili z przewodnikiem – pracownikiem UMiG olkuską bazylikę św. Andrzeja Apostoła, starówkę, Kolekcję Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko – Częstochowskiej oraz zamek Rabsztyn i Chatę Kocjana.

18 października 2018 roku w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników piątej już edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali 18 projektów, które będą realizowane w 2019 roku. Publikujemy pełną listę zwycięskich zadań.

Komunikat PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu o zamknięciu przejazdu kolejowego na ul. Partyzantów w Olkuszu w dniu 24.10.2018 r. w godz. 8.00 -18.00

Kolejna gwiazda odwiedziła Srebrne Miasto – 12 października na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury śpiewał i grał ze swoim zespołem Marcin Styczeń. Projekt „Gwiazdy Srebrnego Miasta” realizowany jest przez MOK w Olkuszu przy wsparciu Romana Piaśnika, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.