Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Jak przed wiekami, tak i teraz na ulicach Olkusza można spotkać postacie gwarków, czyli olkuskich górników. Wykonane z brązu i pokryte patyną figury, to część projektu „Srebrny szlak gwarków olkuskich” realizowanego przez olkuski magistrat.

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pozwalają im je rozwinąć” – ta piękna sentencja Janusza Korczaka towarzyszyła olkuskim obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Odbyły się one w Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu, gromadząc licznych gości: władze samorządowe, dyrektorów szkół, nauczycieli – również emerytowanych, dzieci i młodzież oraz sympatyków szkoły. Nie zabrakło życzeń oraz okolicznościowych nagród.

Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to dobra okazja, aby odwiedzić groby zasłużonych olkuszan i dowiedzieć się więcej o ich niezwykłej historii i dokonaniach. Dlatego zapraszamy na dwa spacery historyczne po olkuskich nekropoliach organizowane w ramach cyklu „Olkuskie Spacery Historyczne 2019”.

Zainteresowani mogą już składać wnioski – propozycje kandydatów do XIX edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność  wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

Pierwszego października w Katowicach odbyła się gala ogólnopolskiego konkursu Kryształy PR-u. Prestiżowe wyróżnienie w kategorii w kategorii Najlepszy film promocyjny otrzymała Gmina Olkusz. Jury doceniło film „Zatrzymaj się w Srebrnym Mieście”, prezentujący najpiękniejsze zakątki naszego regionu.

12 października w MOK-Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy „Harmonia Sacra"

Takie jubileusze szczególnie lubimy. W tym roku 30-lecie swojego istnienia obchodzi Szkoła Podstawowa Nr 9 im. ppłk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu. Uroczyste obchody zostały zorganizowane 9 października. Udział w nich wzięli znakomici goście, w tym przedstawiciele władz miejskich, parlamentarnych, a także służby mundurowe, absolwenci i emerytowani pracownicy szkoły.

Dla wielu z nas lato to czas wypoczynku, natomiast dla pracowników zaangażowanych w rewitalizację zabytkowych obiektów na olkuskim rynku był to okres wytężonej pracy. Część efektów można dostrzec już dzisiaj, natomiast wiele prac przeprowadzonych zostało w obecnie niedostępnych segmentach budynku dawnego starostwa czy podziemi ratusza.

12 października rozpoczęły się jubileuszowe, XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Mniejszej pw. św. Andrzeja Apostoła. Patronat honorowy sprawowali: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

XX Międzynarodowe Olkuskie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej już w najbliższy weekend.

W nawiązaniu do dzisiejszej publikacji artykułu pt. „Galeria BWA w odpowiedzi na atak Urzędu Miasta opublikowany w Przeglądzie Olkuskim z 27 września 2019 roku” informuję, co następuje:

  1. Informacja o wynikach kontroli w Galerii BWA we wszystkich lokalnych mediach została opublikowana bezpłatnie, co oznacza, że pracownicy Galerii BWA okłamują opinię publiczną już w pierwszym akapicie swojego oświadczenia.
  2. Organ prowadzący ma pełne prawo do kontroli podległej jednostki. Ewentualne zarzuty pracowników dotyczące zakresu kontroli mogą wynikać z faktu, że wykazała ona liczne nieprawidłowości, których nie wykryłaby kontrola w węższym zakresie. Byłoby to oczywiście wygodne dla dyrektora i pracowników Galerii BWA. Zamiast argumentacji merytorycznej, pracownicy Galerii podważają uprawnienia kontrolne burmistrza, uznając, że wykazane nieprawidłowości są nieistotne, bo według pracowników nikt nie miał prawa w ogóle zwrócić na nie uwagi.
  3. Kłamstwem jest zarzut, jakobym – kierując Urzędem – powierzał jakiekolwiek usługi bratankowi. Wspomniana przez pracowników Galerii BWA wieloletnia umowa na zimowe utrzymanie dróg, której stroną była firma „Kosmo-Trans” Wojciech Piaśnik, została podpisana w 2014 roku przez ówczesnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Dariusza Rzepkę. Dopiero po objęciu funkcji burmistrza byłem odpowiedzialny za wybór wykonawcy zimowego utrzymania dróg. Postępowanie w tej sprawie zostało przeprowadzone w 2017 roku. By uniknąć jakichkolwiek wątpliwości natury etycznej w stosunku do mnie i mojej rodziny, firma „Kosmo-Trans” Wojciech Piaśnik nie wzięła udziału w tym postępowaniu przetargowym. Zupełnie inaczej było w Galerii BWA, której urzędujący dyrektor przez wiele lat podpisywał umowy ze swoją córką.
  4. Po włączeniu Galerii BWA w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu w dalszym ciągu będzie możliwe pozyskiwanie dotacji celowych na jej działanie – na identycznych zasadach jak dotychczas.
  5.  Jestem zdumiony powtarzanymi zarzutami jakoby skutkiem działalności Urzędu była „utrata prestiżu Galerii”. Prestiż Galerii jest skutecznie obniżany przez liczne nieprawidłowości w jej działaniu, a także publiczne wystąpienia oraz poziom dyskusji inicjowany przez pracowników Galerii BWA. Skandalem są oficjalne publikacje Galerii BWA w mediach społecznościowych, w których o młodym dziennikarzu informującym o wynikach kontroli przeprowadzonej w Galerii mówi się, że „już mu odbiła palma i wydaje mu się, że jest kimś” lub „autor od zera zaczął i na zerze skończył”. Takie wystąpienia uznaję za niegodne instytucji kultury, jaką jest Galeria BWA. Świadczą jedynie o poziomie ich autora, który z kulturą nie ma nic wspólnego.

Pracownicy Galerii BWA formułują swoje zarzuty zupełnie nie weryfikując faktów, lub – co wydaje się jeszcze gorsze – wbrew faktom. W mojej ocenie taka próba manipulowania społeczną opinią świadczy o braku szacunku dla mieszkańców.

Osoby zainteresowane pełną treścią protokołu pokontrolnego Galerii BWA, mogą się z nim zapoznać tutaj.

 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz