Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Zarząd Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjął projekt Programu ochrony powietrza dla Małopolski. Projekt będzie poddany szerokim konsultacjom społecznym, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, konsultacje odbędą się wyłącznie za pośrednictwem Internetu i poczty tradycyjnej.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik apeluje o pozostawanie w domach.

Poniżej prezentowane będą aktualne informacje, dotyczące podejmowanych działań, mających na celu zahamowanie rozwoju epidemii koronawirusa oraz niezbędne dane kontaktowe.

1. Telefoniczna Informacja Pacjenta – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

Więcej informacji: http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7163

Szanowni Państwo,

w celu zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa wszyscy musimy podjąć szczególne środki ostrożności. Dlatego – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców – apeluję o pozostanie w domach.

Dzień Kobiet

Już po raz czternasty z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w olkuskim Domu Kultury odbył się Koncert Charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację dzieci i młodzieży.

WSPÓLNE STANOWISKO SAMORZĄDOWCÓW W SPRAWIE PLANOWANEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWYCH PRZEZ POWIAT OLKUSKI W RAMACH CENTRALNEGO PORTU KOMUNIKACYJNEGO

 

3 marca 2020 roku, z inicjatywy Pana Jacka Osucha, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu, odbyło się spotkanie włodarzy Powiatu Olkuskiego, Miasta i Gminy Olkusz, Miasta Bukowno, Gminy Bolesław oraz Gminy Klucze z Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Panem Marcinem Horałą.

Jako samorządowcy z terenu powiatu olkuskiego nie akceptujemy zaprezentowanych przebiegów linii nr 111 i nr 113 w ramach ciągu nr 7, dlatego przedstawiliśmy uzgodnione wspólnie trzy warianty, wykluczające ewentualność wyburzeń w obszarach terenów zabudowanych. Zostały one zaprezentowane na załączonej mapie. Jednocześnie informujemy, że proponowane przez starostę oraz włodarzy miast i gmin przebiegi tras zostaną przygotowane przez firmę projektową i przekazane do CPK sp. z o.o.

Chcemy równocześnie podkreślić, że widzimy potencjał, jaki dla Ziemi Olkuskiej niesie budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Węzła Małopolsko-Śląskiego. Jesteśmy przekonani, że zakładana lokalizacja stacji kolejowej w Olkuszu znacząco poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców całego powiatu olkuskiego. Inicjatywa ta jest tym bardziej cenna zważywszy na historyczny brak atrakcyjnych połączeń, łączących mieszkańców powiatu olkuskiego ze stolicą województwa. Budowa w Olkuszu nowej infrastruktury obsługującej szybką kolej jest argumentem najskuteczniej przekonującym mieszkańców do planowanych inwestycji w ramach CPK na terenie powiatu olkuskiego.

Oczekujemy jednocześnie, że przebieg proponowanych linii zostanie zaprojektowany tak, by zapewnić mieszkańcom powiatu olkuskiego możliwie najbardziej bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne w obrębie skrzyżowań.

Dziękujemy Ministrowi Jackowi Osuchowi za sprawną organizację spotkania, na którym mogliśmy zaprezentować wspólne stanowisko samorządów powiatu olkuskiego. Zapewniamy o gotowości pełnej współpracy kierowanych przez nas urzędów, celem wypracowania rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju Ziemi Olkuskiej.

 

GMINA BOLESŁAW MIASTO BUKOWNO POWIAT OLKUSKI MIASTO I GMINA OLKUSZ GMINA KLUCZE
Krzysztof Dudziński Mirosław Gajdziszewski Bogumił Sobczyk Roman Piaśnik Norbert Bień

 

Propozycje wariantów samorządowych (kliknij, aby powiększyć):

Mapa wariantów samorządowych

CPK zdjęcie

CPK zdjęcie

Fot. Starostwo Powiatowe w OlkuszuCPK skan stanowiska

Szanowni Państwo,

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców oraz otrzymanym od spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. zawiadomieniem, dotyczącym konsultacji społecznych dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, informuję, że Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. prowadzi konsultacje społeczne, dotyczące opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który w sposób bezpośredni będzie dotyczył części mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji, a także korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących w zakresie budowy nowych linii kolejowych i dróg. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zaprasza do składania uwag i wniosków do projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego" w terminie do 10 marca 2020 r.

Jak zapewnia spółka CPK, w ramach projektu w województwie małopolskim wybudowane zostanie 179 km nowych połączeń. Pierwsza z inwestycji obejmie dwie linie – nr 111 i 113, spotykające się w Węźle Małopolsko-Śląskim (WMŚ), zapewniając nowe połączenie Krakowa z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), Katowicami i Oświęcimiem.

Uwagi i wnioski można składać bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl, mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tradycyjną pocztą albo osobiście – w siedzibie spółki. Dla konsultacji prowadzonych drogą mailową oraz pocztą tradycyjną CPK zaleca wykorzystanie formularza, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej:
https://cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf.

Jednocześnie informuję, że wszelkie uwagi, wnioski i propozycje, złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkusz, zostaną przekazane bezpośrednio do spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Więcej informacji na temat samej inwestycji można znaleźć na stronie inwestora: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Z uwagi na wpływające i pojawiające się pytania mieszkańców proszę o rozpropagowanie informacji wśród zainteresowanych mieszkańców.

 

(-) Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Mapa (kliknij, aby powiększyć):

Mapa

7 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu panie świętowały Dzień Kobiet, którego organizatorem był Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

KSK Biznes oraz Szkoła Prymus organizuje X edycję projektu „Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych X” (www.kskbiznes.pl). 

Widząc zainteresowanie naszym projektem kontynuujemy po TRZECI działalność szkoleniową w Olkuszu. 

Na podstawie informacji przekazanej przez Nadleśnictwo Olkusz, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa Pogórka Wola – Tworzeń-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – Zadanie 3 (Odcinek Pałecznica – Sławków)”, Nadeśnictwo Olkusz jest zmuszone do zamknięcia w obu kierunkach odcinka drogi od skrzyżowania drogi powiatowej 1090K w kierunku Podlesia, do granicy lasu. Zmiana będzie obowiązywała od 1 marca 2020 roku do odwołania.

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem inwestycją pn. Centralny Port Komunikacyjny, poniżej będą publikowane oficjalne komunikaty w tej sprawie:

 

Propozycja przebiegu linii 111 i 113, zgodnie z projektowanym przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. dokumentem pt. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

CPK SSL

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane