Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Herb Gminy OlkuszSprawozdanie z działań Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika w obliczu sytuacji kryzysowej – zakażenia wody w SUW Olkusz.

Herb Gminy OlkuszPrzypominamy o możliwości wypełnienia ankiety w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026 – termin składania do dnia 15. lutego 2016 r.

Jak poinformowała dyrekcja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, do czasu otrzymania wyników pobranych prób wody KRYTA PŁYWALNIA BĘDZIE NIECZYNNA.

Komunikat - wodaKomunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 9 lutego 2016 r. (aktualny komunikat odwołuje komunikat z dnia 8 lutego 2016 r.). Woda z sieci wodociągowej jest przydatna do spożycia.

Olkuski Sanepid stanowczo dementuje informacje, jakoby wiadomość o skażeniu wodą była znana kilka dni temu i celowo zatajona. Tego typu komunikaty są umieszczane przez mieszkańców na portalach społecznościowych i w rozmowach. Zgodnie z oficjalnym komunikatem przekazanym nam przez PPIS w Olkuszu, jeszcze raz podkreślamy: badania wody są monitorowane na bieżąco i wykonywane co 24 godziny w ramach kontroli wewnętrznej. Bakterie E. coli oraz enterokoki zostały wykazane w badaniu przeprowadzonym w poniedziałek (8 lutego), po czym wprowadzono odpowiednie procedury, w tym poinformowano mieszkańców. Badania z dni poprzednich NIE WYKAZAŁY OBECNOŚCI ŻADNYCH BAKTERII. Wszystkie wyniki analiz są gromadzone i w razie potrzeby zostaną upublicznione.

Woda - komunikatPublikujemy list otwarty Burmistrza Romana Piaśnika do Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o., w związku ze skażeniem wody w olkuskiej Stacji Uzdatniania Wody. Wprawdzie woda jest już zdatna do picia (a beczkowozy pozostaną na ulicach do wyczerpania w nich wody), ale cała sytuacja wymaga wyjaśnień.

Informacja stwierdzająca przydatność wody do spożycia

PPIS poinformował właśnie, że woda w gminach OLKUSZ, BUKOWNO, BOLESŁAW i KLUCZE jest już zdatna do spożycia. Natomiast może się jeszcze utrzymać zmieniony smak i zapach wody, co ma związek z jej dalszym chlorowaniem.