Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Już po raz kolejny mieszkańcy Olkusza mieli okazję razem z Olkuską Grupą Turystyczną Amonit odkrywać uroki Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tym razem trasa prowadziła przez najciekawsze zakątki Doliny Będkowskiej, a mianowicie Czarcie Wrota, źródła Będkówki, wodospad Szum, Dupę Słonia, a także Sokolicę oraz Bramę Będkowską. 

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godzinie 15.30.

Przez tydzień w Olkuszu gościć będą uczniowie z partnerskiego miasta Schwalbach. W programie wizyty niemieckich gości w naszym mieście nie mogło zabraknąć odwiedzin w olkuskim magistracie i spotkania z burmistrzem, Romanem Piaśnikiem. Młodzież zwiedziła nasze miasto oraz poznała malownicze i interesujące zakątki regionu – zamki w Ogrodzieńcu i Rabsztynie, Kraków, Zakopane, Katowice i inne. Zarówno dla młodzieży niemieckiej, jak i polskiej, wspólne spotkania są okazją do lepszego poznania się, wspólnej nauki i zabawy.

Znamy już projekt łańcucha, który zgodnie z wolą radnych, będzie niebawem stanowił insygnium władzy burmistrza Olkusza. Wprowadzenie symbolicznego łańcucha zostało zaproponowane i jednogłośnie uchwalone przez Radę Miejską w ubiegłym roku przy okazji zmiany statutu Miasta i Gminy Olkusz.

Znamy już wyniki konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Pięcioosobowa komisja oceniła 14 zgłoszeń, spośród których jednomyślnie najlepiej oceniona została kandydatura Beaty Soboń. Nowa dyrektor doskonale zna lokalne środowisko artystyczne, bowiem związana jest z nim od 1992 roku. Współtworzyła również struktury Miejskiego Ośrodka Kultury – najpierw jako instruktor plastyki, a od 21 lat jako kierownik działu artystycznego.

W miniony wtorek gościł w Olkuszu red. Jan Stępień, twórca i redaktor prowadzący cykliczną audycję „Pejzaże regionalne” w Radio Kraków. Nie jest to pierwsza radiowa wizyta redaktora Jana Stępnia w Srebrnym Mieście.

Wysoka cena oraz niska jakość wody – te dwa zarzuty pod adresem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji powtarzane są przez mieszkańców najczęściej. Problem dotyczy nie tylko Gminy Olkusz, ale także pozostałych gmin, będących udziałowcami w PWiK Sp. z o.o.: Klucz, Bolesławia oraz Bukowna. Dlatego olkuscy samorządowcy chcą wystąpić z inicjatywą włączenia pozostałych rad gmin w aktywną dyskusję o problemach związanych z wodą.