Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Olkuszu VIII kadencji. Były to obrady szczególne dla nowo wybranych radnych oraz burmistrza, którzy złożyli ślubowania i otrzymali zaświadczenia o wyborze. W wyborach burmistrza zwyciężył Roman Piaśnik, ponownie ubiegający się na to stanowisko. Do ostatniej chwili zagadką był jednak skład prezydium Rady Miejskiej. Przewodniczącym został wybrany Łukasz Kmita, natomiast wiceprzewodniczącymi Małgorzata Postołek, Łukasz Piątek oraz Józef Filas.

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) przekształcane są w Polską Strefę Inwestycji. W myśl nowych przepisów cały kraj stał się strefą ekonomiczną, a przedsiębiorcy by uzyskać zwolnienie podatkowe w podatku CIT lub PIT mogą inwestować na każdym terenie – zarówno publicznym jak i prywatnym. O szczegółach opowiedzą przedstawicielki Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora oraz Justyna Czyszek, specjalista ds. obsługi inwestora. Spotkanie organizowane w kawiarni Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu (ul. Fr. Nullo 29) w ramach cyklu Biznesowe Czwartki odbędzie się 29 listopada o godzinie 11:00. Wstęp jest bezpłatny.

Na olkuskim rynku od 1 grudnia czynna jest ślizgawka, natomiast oficjalna inauguracja sezonu zimowego na Srebrnej Tafli planowana jest na niedzielę 2 grudnia. Na uczestników będą czekały liczne atrakcje, w tym pokazy jazdy wyczynowej. Na lodowisku tradycyjnie odbędą się też Mikołajki oraz Sylwester.

W odpowiedzi na medialne doniesienia dotyczące prognozy długu Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu informuje.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu zaprasza na konferencję edukacyjną dotyczącą obserwacji, diagnozy i terapii dziecka ze spektrum autyzmu. Konferencja odbędzie się w dniu 21.11.2018r. od godziny 9:00 w Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej 32 w Olkuszu.

Na ile dziedzictwo przeszłości wypływa na rozwój i przyszłość naszego miasta? Odpowiedź na to pytanie jest głównym celem sesji popularnonaukowej „Kwartał królewski i podziemia olkuskiego ratusza – dziedzictwo dla przyszłości” organizowanej w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”. Sesja odbędzie się w czwartek 29 listopada o godz. 16.00 w MOK - Centrum Kultury (ul. Szpitalna 32). Wstęp wolny.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” mająca na celu Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie 180 m kw. konstrukcji murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w celu rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będzie 1 zabezpieczony zabytkowy obiekt budowlany służący zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Tytuł zadania: „Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w gminie Olkusz”

Całkowita kwota projektu to 888 702,83, kwota dofinansowania 500.000,00 zł, co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W ramach projektu planowane jest wykonanie stabilizacji i zabezpieczenia ostańca wapiennego pod zamkiem górnym tj. wykonanie robót niwelacyjnych, oczyszczanie skarpy skalnej, wykonanie doraźnych prac stabilizacyjnych (kotwy montażowe), wzmocnienie odspojonych, spękanych fragmentów z zastosowaniem stalowych kotew, oczyszczenie szczelin i wypełnienie pustek metodami specjalistycznymi. Ponadto przewidziano m.in. zabezpieczenie i konserwację północnego muru obwodowego zamku od ostańca skalnego do węzła bramnego, obejmujące w szczególności: oczyszczanie muru, naprawę ubytków, spoinowanie, wzmocnienie osłabionych partii. Wszystkie prace poprzedzone będą odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym a murem obwodowym,               w wyniku czego odsłonięte zostaną zagruzowane partie muru i ostańca. Wszystko odbędzie się pod nadzorem archeologicznym.