Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o terminach oraz lokalizacjach odbywających się w najbliższym czasie wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządów osiedli w Gminie Olkusz.

Prawo do głosowania mają mieszkańcy, którzy w dniu zebrania wiejskiego ukończyli 18 lat i są zameldowani na terenie danego sołectwa lub osiedla.

 

Sołectwa:

Bogucin Mały – 24 marca 2019 r. godz. 16:00 – Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury w Bogucinie Małym

Gorenice – 31 marca 2019 r. o godz. 16:00– Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach

Niesułowice – 24 marca 2019 r. o godz. 17:00 – Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach

Pazurek – 31 marca 2019 r. godz. 15:00– działka gminna przy Kapliczce na Pazurku

Rabsztyn – 17 marca 2019 r. o godz. 16:00 – budynek Miejskiego Ośrodka Kultury „Chata Kocjana” w Rabsztynie

Sieniczno – 31 marca 2019 r. godz. 16:00 – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie

Troks – 17 marca 2019 r. o godz. 16:00 – Świetlica Miejskiego Ośrodka Kultury w Troksie

 

Miasto:

Osiedle Czarna Góra – 4 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 – Ośrodek MOSIR Czarna Góra „Basen”

Osiedle Centrum – 5 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 – Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Francesco Nullo

 

Bożena Krok                     

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

"idźże chłopie do lekarza" to pierwsza biała sobota skierowana do mężczyzn z gminy Olkusz. Wielu Panów zapomina o badaniach okresowych, nie sprawdza poziomu cholesterolu czy nawet ciśnienia tętniczego. Choroby układu krążenia, miażdżyca, otyłość, rak płuc, czy rak prostaty to jedne z najczęstszych "męskich" chorób.
W związku z tym, radni z Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej serdecznie zapraszają 16 marca 2019 r. na bezpłatne badania, które odbędą się w przychodni OLMED przy ul. Nałkowskiej 1

Idźże!

Akcja zorganizowana jest pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz przy wsparciu znanego grafika Andrzeja Mleczki.

Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty.

O głównych wyzwaniach stojących przed gminami z terenu powiatu olkuskiego rozmawiali włodarze miast z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego. Delegacji z Krakowa przewodniczyli wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Tomasz Urynowicz. W spotkaniu, które odbyło się 11 marca w olkuskim starostwie powiatowym, wziął udział również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wcześniej jednak wicemarszałek Smółka miał okazję zapoznać się z planowanymi i wykonanymi pracami w obrębie budynku dawnego starostwa oraz podziemi ratusza.

Projekt konkursowy pn. „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, zwanych dalej projektami konkursowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 700,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania 365 300,00 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

Życzenia Burmistrza z okazji Dnia Kobiet

9 marca olkuszanki nadal świętowały. Tym razem Roman Piaśnik, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprosili panie na koncert krakowskiego zespołu Rifformacja.

Życzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej z okazji Dnia Kobiet