Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 października 2017 roku o godz. 15.30   

Zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego z dniem 18 października 2017 r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruch w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn.: "Budowa chodników i miejsc postojowych ul. Sławkowska". Utrudnienie w ruchu kołowym nastąpi w ulicy J. Kantego w Olkuszu w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną - ul. Sławkowską. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do 31 listopada 2017 r.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Skalska blok nr 17, 18, 19. 20, 21, 22 w dniu 05.10.2017 r. od godz. 8.30 do godz. 14.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. ul. Jasna od nr 105 do nr 179, Olewin, Sieniczno (strona wschodnia Drogi Krajowej 94), Zagaje, Wiśliczka w dniu 17.10.2017 r. od godz. 8.00 do godz. 17.00

Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie przed silnym wiatrem od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017