Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz, ul. Wspólna w dniu 05.12.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00

Informacja o bezpłatnych badaniach mammograficznych oraz spotkaniu edukacyjnym dot. profilaktyki zdrowia kobiety

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman, Kogutek w dniu 28.11.2019 r. od godz. 10.00 do godz. 14.00

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj; 04 grudnia br. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa i miasta Nowy Sącz, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, oświęcimskiego, wadowickiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego.

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU I SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU