Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 24 czerwca 2019 roku – godz. 9:00

Informacja o planowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą" realizacjach naborów oraz ich terminach

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Witeradowska, ul. Okrzei, ul. Asnyka w dniu 17.06.2019 r. od godz. 12.00 do godz. 18.00

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. K.K. Wielkiego od sk. ul. Fr. Nullo do nr 29 strona północna w dniu 18.06.2019 r. od godz. 6.00 do godz. 11.00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz dot. całkowitego zakazu uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Miasta i Gminy Olkusz

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu odlewni zlokalizowanych w miejscowości Osiek k. Olkusza” na działkach nr ew. gr. 559/1, 559/2

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. K.K. Wielkiego od sk. ul. Fr. Nullo do nr 27 strona północna w dniu 15.06.2019 r. od godz. 7.00 do godz. 12.00