Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 marca  2019 roku – godz. 15:30

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 08.03.2019 r. do 28.03.2019 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zawiadamia, iż zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, opłatę przekształceniową za rok 2019, po otrzymaniu stosownego zaświadczenia, wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r.

Aktualnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu trwają prace analityczne w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Olkusz w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

Informacja o czasowym wyłączeniu możliwości wnioskowania przez Internet o dowód osobisty od dnia 27 lutego 2019 r. oraz o ograniczeniu w przyjmowaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego  bez warstwy elektronicznej w dniu 1 marca 2019 r.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu na obszarze woj. małopolskiego silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.