Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Rozpoczynamy rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich

W sobotę 1 grudnia biura powiatowe ARiMR czekają na przedstawicieli Kół

 

 

 

Z dniem 29 listopada weszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z nią Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzić będzie Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich.

Biura powiatowe ARiMR zapraszają wszystkich zainteresowanych możliwością założenia koła oraz ubiegania się o pomoc finansową na konsultacje, które odbędą się w sobotę 1 grudnia, w godz. 9.00-14.00. Koła gotowe do rejestracji będą mogły skorzystać także z tej możliwości.

 

- Dzięki nowym przepisom, te zasłużone dla wsi organizacje, kultywujące polski folklor i tradycje  otrzymają osobowość prawną. Będą także miały możliwość  ubiegania się poprzez ARiMR o wsparcie z budżetu Państwa.  – mówi Adam Ślusarczyk, dyrektor małopolskiej ARiMR.

 

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom,  zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie finansowe ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, a także kultywowania folkloru i tradycji.

 

Aby zarejestrować koło należy złożyć do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła Wniosek o rejestrację (wniosek wraz załącznikami zostanie opublikowany dzisiaj na stronie www.arimr.gov.pl) wraz z:

 

  1. Załącznikiem do wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich dla założycieli lub członków koła (symbol formularza W-1.1/566)

 

  1. Uchwałą członków koła o wyborze zarządu;

 

  1. Statutem koła, ewentualnie z Oświadczeniem koła o przyjęciu wzorcowego statutu - oświadczenie można złożyć na formularzu przygotowanym i udostępnionym przez ARiMR lub pisemnie na odrębnym dokumencie.

 

  1. Uchwałą założycieli koła o wyborze komitetu założycielskiego - dotyczy kół nowotworzonych

 

  1. Oświadczeniem o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów - dotyczy kół nowotworzonych.

 

Należy podkreślić, że na terenie jednej wsi może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Jednak tego warunku nie stosuje się wobec kół działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU I SESJI RADY

Informujemy, że w dniu 01 grudnia 2018 r.  (sobota):

  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 15:00

  • kasa Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynna

  • Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r.  (poniedziałek):

  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu będzie nieczynny,

  • Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

 

Sekretarz Miasta i Gminy Olkusz

Katarzyna Bożek

 

"Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.. informuje, iż w dniach 19.11.2018-23.11.2018 będzie prowadziło profilaktyczną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze za pomocą podchlorynu sodu. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być okresowa zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodująca zagrożeń."