Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Braciejówka od nr 39-59 i nr 123 w dniu 16.04.2019 r. od godz. 8.00 do godz. 16.00

Informacja o porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 marca 2019 roku - przerwa sesji do 16 kwietnia 2019 r. – godz. 15.30

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman, Kogutek, część Sieniczna. od godz. 23.00 dnia 09.04.2019 r. do godz. 04.00 dnia 10.04.2019 r.

Informacja o porządku obrad VI  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 marca  2019 roku –  przerwa sesji do dnia 11 kwietnia 2019 r. - godz. 16.30

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Zederman w dniu 12.04.2019 r. od godz. 7.00 do godz. 14.00

Prośba o zgłaszanie do dnia 30 kwietnia 2019r. do Urzędu Stanu Cywilnego w Olkuszu JUBILEUSZU 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO