Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o naborze do Projektu "Małopolska Niania 2.0" - dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani dla Rodziców dzieci w wieku do lat 3

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o możliwych przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Kosmolów od nr 1 do nr 168 w dniu 08.07.2020 r. od godz. 07.00 do godz. 16.00

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanym wystąpieniu burz z opadami deszczu od godz. 12:00 do godz. 22:00 dnia 02.07. br. na obszarze województwa małopolskiego