Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 12 lutego 2019 roku – godz. 15.30

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:  „Instalacja przesiewania ziemi zlokalizowana na działkach 2116/19 i 4964/12 w Olkuszu”

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej w Olkuszu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po południowej stronie linii kolejowej w Olkuszu, obejmujący swoimi granicami m. in. teren po byłej fabryce OFNE przy Al. 1000 - lecia

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że od godz. 17:00 dnia 4.02.2019 r. do godz. 7:30 dnia 5.02.2019 r. na obszarze województwa małopolskiego
po osłabnięciu prędkości wiatru prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu.