Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 stycznia 2019 roku – godz. 15.30

 

PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w z związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Żurada, ul. Wierzbie

w dniu 24.01.2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: ul. Pomorska, ul. Stary Olkusz, ul. Gwarków, ul. Długa, ul. Mieszka I, ul. Kołłątaja, ul. Zacisze, ul. Biała w dniu 15 na 16.01.2019 r. od godz. 0.00 do godz. 4.00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu ostrzega, że dnia 18.01.br od godz. 13:30 do godz. 21:00 na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 st. C, powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zawiadamia o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz: część ul. Długa od nr 63 do nr 1 ul. Biała (obie strony)  w dniu 18.01.2019 r. od godz. 7.30 do godz. 16.00