Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju dot. ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

PORZĄDEK OBRAD

 

XLVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 16 października 2018 roku – godz. 15.30

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady.

 

 1. Przyjęcie protokołu z  XLV  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu
  o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.

 

Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwach w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz część ul. Jasna (od nr 55 do nr 128 prawa i lewa strona) w dniu 08.10.2018 r. od godz. 7.30 do godz. 14.00

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1076K w miejscowości Olkusz”

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o silnym wietrze o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h w porywach do 75 km/h z zachodu od godz.. 07.00 do godz. 18.00 dnia 03.10.2018r.