Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 7 maja 2019 roku – godz. 15.30

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Krakowie II

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Olkusz obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

 

  • 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019 r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 2, 

- Nr 2, w liczbie 4, 

- Nr 3, w liczbie 2, 

- Nr 4, w liczbie 2, 

- Nr 5, w liczbie 3, 

- Nr 6, w liczbie 4, 

- Nr 7, w liczbie 5, 

- Nr 8, w liczbie 5, 

- Nr 9, w liczbie 2, 

- Nr 10, w liczbie 5, 

- Nr 11, w liczbie 5, 

- Nr 12, w liczbie 2, 

- Nr 13, w liczbie 5, 

- Nr 14, w liczbie 5, 

- Nr 15, w liczbie 3, 

- Nr 16, w liczbie 4, 

- Nr 17, w liczbie 3, 

- Nr 18, w liczbie 1, 

- Nr 19, w liczbie 1, 

- Nr 20, w liczbie 1, 

- Nr 23, w liczbie 3, 

- Nr 24, w liczbie 3, 

- Nr 25, w liczbie 1, 

- Nr 26, w liczbie 3, 

- Nr 27, w liczbie 2, 

- Nr 28, w liczbie 3, 

- Nr 29, w liczbie 2, 

- Nr 30, w liczbie 4, 

- Nr 31, w liczbie 2, 

  • 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

  • 3

W dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 32

- Nr 33

- Nr 34

  • 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

 

Wojciech Andrzej Makieła

 

 

 

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego w Krakowie o wolnym stanowisku pracy pomocniczym - ankieter

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Krakowie I, II, III w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków obwodowych komisji wyborczych, którzy samodzielnie zgłosili swoją kandydaturę się podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

W rozwinięciu Komunikatu Komisarzy wyborczych w Krakowie I, II i III z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uszczegółowienia trybu powoływania członków do obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego, uprzejmie wyjaśniamy co następuje:

  1. W przypadku, gdy pomimo wezwania pełnomocników wyborczych do dokonania uzupełnień składu obwodowej komisji wyborczej jej skład jest mniejszy od ustawowego, dokonuje się jej uzupełnienia do składu podstawowego spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę. Jeżeli liczba osób, które samodzielnie zgłosiły się jest większa niż liczba osób brakujących do ustawowego składu komisji urzędnik wyborczy lub pracownik gminy upoważniony przez komisarza wyborczego bezpośrednio po dokonaniu czynności losowania składów komisji spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych wyłania pozostałych członków komisji spośród osób, które samodzielnie zgłosiły swoją kandydaturę poprzez ich losowanie.
  2. W przypadku stwierdzenia, że skład obwodowej komisji wyborczej pomimo wezwania do uzupełnień i uwzględnienia wszystkich kandydatów, którzy samodzielnie się zgłosili, jest mniejszy niż wynikający z Kodeksu wyborczego skład minimalny, w celu uzupełnienia składu komisji należy w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do osób, które samodzielnie zgłosiły swoje kandydatury do innej komisji, a ich zgłoszenia nie zostały w poprzedniej uwzględnione, czy są zainteresowane uczestnictwem w tej komisji.
  3. W przypadku gdy uzupełnienie składu komisji w ten sposób okaże się niemożliwe urzędnicy wyborczy wystąpią do organów gminy o wskazanie takich osób.

 

 

Komisarze Wyborczy w Krakowie I, II, III

(-) Dagmara Daniec-Cisło

(-) Wojciech Makieła

(-) Bartłomiej Migda

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz, ul. Legionów Polskich nr 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 w dniu 25.04.2019 r. od godz. 10.00 do godz. 17.00