Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o wydłużonych godzinach otwarcia placówek ARiMR w Małopolsce do 15 maja 2019r.

Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu o prognozowanych lokalnych przymrozkach od godz. 00.00  dnia 08.05. br. do godz. 07.30 dnia 08.05. br.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.: „Prowadzenie Centrum Wolontariatu”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.: „Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych”