Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu o przerwie w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Podlesie Rabsztyńskie, Pazurek, Zimkówka

w dniu 17.09.2018 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00.

W  dniach 14.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 15.00; 21.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 15.00; 28.09.2018 r. w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżury pełni Urzędnik wyborczy Pani Mariola Sołtysik–Czarnota - w  pokoju 224  tel. 32 626-02-24.

Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie o przeprowadzanym w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. ochronnym szczepieniu lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1063K, 1074K i 1079K w miejscowości Olkusz i Żurada”

Ogłoszenie o możliwości  zgłaszania uwag  do  oferty na  realizację  zadania – Przedsięwzięcia edukacyjne dla młodzieży -  „Warsztaty dla młodzieży  na  temat  niepełnosprawności”

Wykaz punktów do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2019.