Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców Olkusza ul. K. K. Wielkiego (od dworca do skrzyżowania z drogą E-94), ul. Składowa w dniu 15.10.2015 od godz. 7.00 do 15.00. Po uruchomieniu sieci wodociągowej może wystąpić podwyższona barwa wody.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej elektrowni" w Zimnodole na dz. nr ew. gr. 486.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie sprostowania treści obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.