Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Urzędy skarbowe województwa małopolskiego zapraszają na Dzień Otwarty. Już w najbliższą sobotę 16 kwietnia urzędnicy będą czekać na podatników we wszystkich urzędach skarbowych.

Osoby, które ubiegają się o przyznanie świadczeń społecznych oraz wnioskują o wsparcie finansowe w ramach programu Rodzina 500+ nie muszą już osobiście składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów ze swoich urzędów skarbowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9. października 2015 r., informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Olkusz.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia

2 maja 2016 r. do Urzędu Stanu Cywilnego

w Olkuszu (pokój nr 127)
JUBILEUSZU 50-LECIA

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

(pary, które w roku 1966 zawarły związek małżeński),
z uwagi na organizowane uroczystości

„ZŁOTYCH GODÓW”.

Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste.

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

W dniu 9.04.2016 r /sobota/ Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu będzie czynny wyjątkowo w godz. 7.30 - 11.00

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ograniczonym zakresie