Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu, obręb Olkusz przeznaczonej do sprzedaży bez przetargu

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich dzierżawcy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 na okres 21 dni tj. od dnia 10.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia