Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 na okres 21 dni tj. od dnia 14.05.2020r. do dnia 03.06.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działki w Olkuszu

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej w Olkuszu przy ulicy Długiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka w Osieku

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działek nrnr 5560,5562 i 5565 położonych w Olkuszu w rejonie  ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu