Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207  oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od  07.04.2017 r. do 19.05.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  tj. zabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 840/13 i 840/14 o łącznej powierzchni 2775 m2, położonej w Olkuszu przy skrzyżowaniu ul. 20 Straconych i ul. Kluczewskiej , stanowiącej własność Gminy Olkusz objętej księgą wieczystą KR1O/00018744/0.

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 7.00-15.00 , w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 24.02.2017 r. do 17.03.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 1399 w Niesułowicach w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN,

 

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 31.03.2017 r. do 21.04.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.