Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Informacja o wykazie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Olkusz, położonej  w Olkuszu przy ulicy Zielonej o numerze ewidencyjnym 997/7 o powierzchni 27m2, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

Informacja o wykazie udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej  w Olkuszu przy ulicy Króla Kazimierza Wielkiego 44 o numerze ewidencyjnym 2603 o powierzchni 480m2, stanowiącego własność Gminy Olkusz, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  stanowiącej działki nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 1573 położoną w Niesułowicach