Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 207 w dniach od  14.09.2018r. do 26.10.2018r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości:

-  lokalowej (mieszkanie nr 11) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 55,

-  gruntowej -  0,0169 części działki nr 2556/1 o pow. 885 m2, przeznaczonej do oddania w  użytkowanie wieczyste , objętych  księgą wieczystą KR1O/00014290/4, stanowiących własność Gminy Olkusz.

 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 597,  położonej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 599/62,  położonej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej  działki nr 5560 ,  położonej  w  Olkuszu  w  rejonie  ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 775/29,  położonej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości, położonej  w  Olkuszu w rejonie  ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego.