Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 11.10.2019r. do 01.11.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 207 w dniach od  11.10.2019r. do 22.11.2019r. wywieszony będzie  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2020/2  położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym