Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,5743ha, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211 oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 21.09.2018r. do 12.10.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń , obok pok. 207 w dniach od  14.09.2018r. do 26.10.2018r.  wywieszony będzie  wykaz nieruchomości:

-  lokalowej (mieszkanie nr 11) przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 55,

-  gruntowej -  0,0169 części działki nr 2556/1 o pow. 885 m2, przeznaczonej do oddania w  użytkowanie wieczyste , objętych  księgą wieczystą KR1O/00014290/4, stanowiących własność Gminy Olkusz.

 

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00 w pok. 204 lub pod numerem telefonu 32 6260204.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej łącznej powierzchni 1,8745 ha, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki nr 4463  położonej w Olkuszu przy ul. Krasińskiego.