Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 10.01.2020r. do 31.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu  obok pok. 211 w dniach od 20.12.2019r. do 10.01.2020r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Wykaz nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Olkuszu.

Informacja o wykazie nieruchomości przy ul Wspólnej (obręb Pomorzany) o łącznej powierzchni 1,6255 ha przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 wywieszony będzie wykaz nieruchomości, tj. działki objętej księgą wieczystą o nr KW KR1O/00047850/8, położonej w Olkuszu przy ulicy Wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Informacja o wykazie nieruchomości  o łącznej powierzchni 0,3854 ha przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany) przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pokoju nr 207 wywieszony będzie wykaz nieruchomości objętej księgą wieczystą o nr KW1O/00047850/8 i KR1O/00040127/2 z przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.