Tak dla inicjatyw kulturalnychMieszkańcy Gminy Olkusz bardzo chętnie korzystają z dostępnej oferty kulturalnej oraz turystycznej. Co więcej, wykazują się w tym zakresie własną aktywnością, inicjując wydarzenia cieszące się dużą popularnością. Burmistrz Roman Piaśnik postanowił wesprzeć najbardziej obiecujące projekty z zakresu kultury, turystyki i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

Alkohol - spotkaniePełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza osoby dorosłe, które dorastały w domu rodzinnym z problemem alkoholowym, do nowo powstającej grupy warsztatowo - edukacyjnej. Spotkania odbywać się będą we wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00 w Olkuszu ul. Szpitalna 9. Co ważne – uczestnictwo w spotkaniach grupy jest bezpłatne. Pierwsze spotkanie przewidziane jest 21 kwietnia 2015 r. o godzinie 16.00.

Punkt WsparciaPełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina mieszkańcom Gminy Olkusz o możliwości dalszego korzystania z bezpłatnych porad w Gminnym Punkcie Wsparcia Osób i Rodzin w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 9.

Patriotyzm JutraMuzeum Historii Polski od kilku lat ogłasza ogólnopolski konkurs Programu „Patriotyzm Jutra”. W tym roku miała miejsce jego VII edycja, w której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło do rozdysponowania 2 mln zł. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski.

Talenty Małopolski 2015Trwa jubileuszowa edycja największej w naszym regionie imprezy będącej równocześnie prezentacją i promocją uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej. Niedawno pisaliśmy o przeglądzie zespołów dramatycznych Teatralia. 13 kwietnia, również w ramach XXV Powiatowego Festiwalu Kultury i również w olkuskim MDK, odbyły się przesłuchania uczestników Form Muzycznych.

PiMBP logoPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu otrzymała w ramach Programu Rozwoju Bibliotek nieodpłatnie darowiznę oprogramowania Microsoft o wartości 50 554 USD (wartość w złotych stan na dzień 30.03.2015 wynosi 190 512 zł).

UMiG OlkuszW związku z dobiegającą końca realizacją inwestycji w ramach projektu pn: „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” -  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o spoczywającym na właścicielach nieruchomości obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

AcademicaPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu przystąpiła do sieci Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, zapewniając swoim czytelnikom dostęp do najnowszych wydawnictw naukowych w formie cyfrowych wypożyczeni międzybibliotecznych.

Policjanci z posterunku w Podzamczu na Wołyniu (z prawej Józef Banek, który pochodził z Żurady).jpgSiedemdziesiąt pięć lat temu, wiosną 1940 roku w Miednoje grzebano zamordowanych Polaków przez sowiecką policję polityczną NKWD. Miejscowość ta położona jest w odległości 32 km od Tweru, w rejonie kalinińskim, około 200 km na północny zachód od Moskwy.

Rocznica Katastrofy SmoleńskiejW piątek 10 kwietnia 2015 r., pod pomnikiem olkuskich lotników przy Szkole Podstawowej Nr 9, miały miejsce obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Po uroczystościach na os. Słowiki, część zgromadzonych udała się na cmentarz parafialny, aby oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Budżet Obywatelski Olkusza 2016Celem konsultacji jest zapoznanie się z uwagami i opiniami Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz na temat kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, a w szczególności w sprawie zasad głosowania oraz podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski 2016 roku. Zachęcamy Mieszkańców do wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie internetowej oraz dostępnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Punkt Informacyjno – Podawczy) w dniach od 10 kwietnia do 24 kwietnia.

Strona 1 z 42

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz (zmiana nr 19) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych "POMOST" w Olkuszu zwraca się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o głosowanie w wyborach na członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 (KM RPO WM) ogłoszonych przez Małopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Remont gazociągu relacji Zederman –Tworzeń o długości ok.600m w Olkuszu".

Wybory prezydenckie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Zaopatrzenie w wod mieszkacw Ziemi Olkuskiej po zakoczeniu eksploatacji z przez Zakad Grniczo-Hutniczy Bolesaw Katalog olkuskiej biblioteki Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca Indeks Firm www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz Praca na Czysto Gminne Centrum Zarzdzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda