Hala Widowiskowo-Sportowa
mrpo.jpg
 
W dniu 6 maja 2008r. w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 6.1 Rozwój miast, Schemat B – Projekty w zakresie rekreacji i sportu, Gmina Olkusz złożyła kartę projektu pt. „Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu".

W dniu 10 września 2008r. Gmina Olkusz zlożyła wniosek wraz z pełną dokumentacją.

Dnia 8 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 12/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 4/2008/6.1.b dla Działania 6.1 Rozwój miast, Schemat B - Projekty w zakresie rekreacji i sportu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł się projekt pn. "Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu".

W dniu 23.02.2009 roku Burmistrz Dariusz Rzepka podpisał umowę na dofinansowanie modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. podpisana została umowa z firmą "MURDZA" Zakład Remontowo- Budowlany, mgr inż. Zygmunt Murdza na modernizację Hali Widowiskowo- Sportowej. Umowa opiewa na kwotę 3.861.128,80 zł. 


Całkowita wartość zadania to ponad 4 mln zł., z czego wartość dofinansowania to ponad 2 mln zł.

 


W dniu 02.08.2010r. Gmina Olkusz uzyskała informacje o wynikach kontroli projektu "Modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej w Olkuszu" przeprowadzonej w dniach 14-16.07.2010r. - stwierdzono prawidłowe zrealizowanie projektu. 
Tym samym ww. projekt został rozliczony i zakończony. 

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ramach projektu modernizacji poddany zostanie obiekt hali widowiskowo – sportowej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu. Jest on głównym miejscem uprawiania halowego sportu i rekreacji przez mieszkańców, zarządza nim Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Hala powstała w latach 70-tych XX w. W części głównej znajduje się sala o wym. 38m x 18m z widownią na 670 miejsc oraz scena widowiskowa, w części niższej pokoje hotelowe, recepcja. W budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne, mniejsze 2 sale sportowe, kawiarnia.
Obecnie obiekt nie spełnia obowiązujących standardów, zbudowany został w oparciu o konstrukcję żelbetową, a ściany zew. i wew. wymurowano z cegły. Są nieocieplone, podobnie jak dach. Okna i stolarka drzwiowa są nieszczelne i nie spełniają obecnych standardów technicznych. Układ wentylacyjny składa się z energochłonnych urządzeń, które z uwagi na upływ czasu są w bardzo złym stanie. Mimo znacznego zużycia energii cieplej na cele grzewcze obiekt wymaga dodatkowych urządzeń elektrycznych celem utrzymania temperatur na wymaganym poziomie, co zwiększa koszty utrzymania i jest ekonomicznie niezasadne. System ogrzewania hali oraz system nawiewny są w złym stanie technicznym. Znaczna powierzchnia ścian sali głównej wykonana w formie okien podwójnie szklonych cechuje się dużą nieszczelnością powodującą silną infiltrację powietrzem zewnętrznym, wskutek czego w okresie grzewczym występuje nagminne niedogrzanie. W okresie letnim w sali występuje efekt „sauny", co m.in. spowodowane jest brakiem sprawnej instalacji wywiewno-nawiewnej. Pole gry to parkiet drewniany, wielokrotnie naprawiany jest w złym stanie technicznym i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa odbiorców. Z obiektu korzystają olkuskie kluby sportowe i młodzież szkolna, odbywają się w nim mecze ligowe, turnieje międzyszkolne, międzynarodowe zgrupowania oraz rekreacyjne imprezy rodzinne.
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska lokalnego na nowoczesny obiekt sport.-rekreacyjny, dostosowany do potrzeb mieszkańców regionu, zainteresowanych aktywnym trybem życia oraz wzrastającą chęcią uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych.

ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem projektu jest modernizacja hali widowiskowo-sportowej w Olkuszu polegająca na pracach związanych z termomodernizacją obiektu, wymianą instalacji (wentylacyjnej, odgromowej, elektrycznej i stacji wymienników) oraz podniesieniem standardu dużej sali sportowej poprzez wymianę parkietu, montaż ogrzewania podłogowego, modernizację sceny oraz dostawę i montaż urządzeń sportowych. Zakres termomodernizacji obejmuje: roboty rozbiórkowe, montaż elementów stalowych, zamurowanie fragmentów ścian, ocieplenie ścian i dachów, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie elewacyjnej okładziny kamiennej, montaż aluminiowych paneli elewacyjnych, montaż przeszkleń elewacyjnych, wymiana aluminiowej ślusarki drzwiowej, wymiana okien PCV. Ze względu na przebudowę elewacji i pokrycia dachu zostanie zamontowana nowa instalacja odgromowa.
Modernizacja w zakresie instalacji wentylacyjnej obejmuje montaż nowego układu nawiewno-wywiewnego. Ze względu na modernizację układu wentylacji modernizacji ulegnie także instalacja elektryczna. Zostanie zamontowana rozdzielnica oraz wykonane zostaną linie zasilania do rozdzielnicy wraz z rozbudową istniejącej rozdzielnicy w głównym budynku hali.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zostanie wymieniona cała instalacja wymienników ciepła.
Prace w sali sportowej obejmują wymianę parkietu na nowoczesną nawierzchnię sportową wraz z montażem ogrzewania podłogowego. Dla potrzeb dyscyplin halowych zostanie zamontowany  atestowany sprzęt sportowy.
Dodatkowo podczas modernizacji hali zaplanowano modernizację sceny poprzez skrócenie jej głębokości o 1m., dzięki czemu będzie możliwość zorganizowania bezpośrednio przy polu gry strefy zmian oraz miejsca dla zawodników rezerwowych grających w piłkę ręczną lub halową piłkę nożną. Modernizacja sceny obejmuje również montaż rozkładanego mechanicznie podestu (2x1m) na całej długości, co spowoduje, że jej głębokość zwiększy się o 1m w stosunku do stanu pierwotnego. 

CELE ZADANIA

Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele długofalowe:
- Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Olkusz;
- Wzmocnienie roli miasta Olkusza jako regionalnego bieguna wzrostu o znaczeniu ponadlokalnym;
- Polepszenie infrastruktury społecznej, w tym sportowej w regionie;
- Zmiana zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu;
- Promowanie zdrowego stylu życia na terenie gminy;
- Budowanie kompleksowej oferty sportowej i turystycznej na terenie gminy;
- Wzrost potencjału gospodarczego gminy, przyciągnięcie nowych inwestycji;
- Trwałe polepszenie stanu zdrowia społeczności;
- Redukcja kosztów leczenia (otyłości, wad postawy, zaburzeń psychicznych, uzależnień);
- Zmniejszenie kosztów związanych z przestępczością nieletnich;
- Uzyskanie efektu ekologicznego - polepszenie jakości życia w czystym środowisku przyrodniczym.
Bezpośrednim celem projektu „Modernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej w Olkuszu jest:
•rozwój potencjału sportowo-rekreacyjnego regionu poprzez modernizację hali widowiskowo-sportowej, dzięki której obiekt zostanie przystosowany do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum sportowego z szeroką ofertą sportową, rekreacyjną i kulturalną dla mieszkańców miasta, regionu oraz turystów.
W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele główne:
- Poprawa termoizolacyjności obiektu hali widowiskowo-sportowej poprzez likwidację źródeł strat ciepła;
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania przedmiotowego obiektu;
- Podwyższenie standardu obiektu i urządzeń sportowych, umożliwiające rozwój dyscyplin: piłka ręczna, piłka siatkowa, ju-jitsu; akrobatyka sportowa, tenis ziemny i stołowy, judo;
- Umożliwienie uprawiania nowych dyscyplin wymagających antypoślizgowego podłoża: karate, aikido, koszykówka, badminton;
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania obiektu.
- Zapewnienie warunków dla prawidłowego rozwoju fizycznego.

Galeria zdjęć:

hala_mosir_1.jpg
 
img_0427.jpg 
 img_0411.jpg 
hala.1.jpghala.2.jpg  
hala5.jpghala9.jpghala20.jpg

nowa_hala.jpghala_nowe.jpg3.jpg 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi