Dokumenty strategiczne

Raporty z monitorowania dokumentów strategicznych dostępne są przy stosownych uchwałach Rady Miejskiej w Olkuszu, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2022

 

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA, MONITORINGU I AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2014-2022

 

Karta projektu

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008-2015


Multimedialna prezentacja Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008-2015

 

Dokumenty dotyczące założeń programów strategicznych Województwa Małpolskiego:

 

 

* Programy Strategiczne do roku 2020

* Formularz zgłaszania uwag do założeń programu strategicznego

* Formularz potrzebny do zgłoszenia projektu

 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz z 2000 r.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olkusz

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Olkusz

Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Olkusza

 

 

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA, MONITORINGU I AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY OLKUSZ NA LATA 2008-2015

 

Lokalny Program Rewitalizacji str.1-17 

Lokalny Program Rewitalizacji str.18-35

Lokalny Program Rewitalizacji str.36-59

Lokalny Program Rewitalizacji str.60-82

Lokalny Program Rewitalizacji str.83-102

Lokalny Program Rewitalizacji str.103-148

Lokalny Program Rewitalizacji str.149-206 

 
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi