Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej
biuro_ds_fund_powst.jpgW Urzędzie Miasta i Gminy działa Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej, utworzone na bazie Wydziału Rozwoju.
Do zakresu zadań Biura należy pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej, koordynacja wdrażania projektów realizowanych z ich udziałem, opracowywanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz innych dokumentów programowych, a także pełnienie funkcji instytucji zarządzającej i wdrażającej Lokalny Program Rewitalizacji miasta Olkusz.
Biurem ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej kieruje Katarzyna Tokarska - Kubiczek.
k.tokarska@umig.olkusz.pl
tel. 032 626 01 84

Pracownikami Biura są:

 
Sławomir Kocjan - główny specjalista - odpowiedzialny za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych
s.kocjan@umig.olkusz.pl

Justyna Lis - podinspektor - odpowiedzialna za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych oraz  przygotowywanie, wdrażanie, monitorowanie dokumentów strategiczno-planistycznych Miasta i Gminy Olkusz
j.lis@umig.olkusz.pl

Edyta Dusza - podinspektor - odpowiedzialna za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych
 
 
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi