Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ważne informacje dla prowadzących działalność gospodarczą 

 


Od 1 stycznia 2012 r.  wszyscy przedsiębiorcy, którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  znajdują się na Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Aktualne wersje formularz wniosku CEIDG-1 na wszystkie procedury ewidencyjne tj. wpis, zmian we wpisie, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie wraz z instrukcją wypełnienia wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej CEIDG:  www.firma.gov.pl

Od momentu przekazania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez właściwego ministra gospodarki gmina nie potwierdza ich aktualności w formie zaświadczeń. Przekazane wpisy można wyszukiwać na stronie www.firma.gov.pl poprzez "wyszukiwarkę przedsiębiorców", najszybciej po nr NIP przedsiębiorcy. Wydruk takiego wpisu ma formę elektroniczną niewymagającą podpisu. 


Jeżeli przedsiębiorca nie może odszukać swojego wpisu na CEIDG prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych w celu sprawdzenia, z jakich przyczyn wpis nie został przekazany, lub wymaga uzupełnienia i jest niewidoczny ze względu na braki, które uniemożliwiły jego pozytywną weryfikację. Informacji udzielają pracownicy pełniący funkcję operatorów JST w  pok. 317 lub telefonicznie 32 6260167.