Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rok Turystyki Rowerowej

Rok 2012 jest Rokiem Turystyki Rowerowej. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze realizuje projekt „Rowerem przez Polskę”, w ramach którego zorganizowany został m. in. konkurs adresowany do jednostek samorządowych pn. „Gmina przyjazna rowerzystom”.

 

Jury konkursu wybierało gminy wprowadzające na obszarze swojego działania rozwiązania infrastrukturalne przyjazne dla rowerzystów, uławiające poruszanie się na rowerze. Jako główne kryteria brane pod uwagę były m. in.  długości szlaków i dróg rowerowych, oznakowanie tras, wydawnictwa, foldery, mapy, środki przekazywane na utrzymanie i budowę infrastruktury rowerowej, organizacja imprez przyjaznych rowerzystom itp.

 

Na terenie Miasta i Gminy Olkusz wytyczono i oznakowano blisko 80 km szlaków rowerowych, zorganizowanych zostało 5 imprez rowerowych z udziałem ponad 500 osób, a także przeprowadzone zostały szkolenia, w których łącznie wzięły udział 662 osoby. Podczas trzech Rodzinnych Rajdów po Olkuskich Szlakach Rowerowych łączna długość tras przebiegała na dystansie ponad 50 km. Podczas tych imprez rozdanych zostało ponad 200 gadżetów promujących „Rok Turystyki Rowerowej”.   

 

Projekt zakończyła w połowie listopada konferencja „Rowerem przez Polskę” podsumowująca wszystkie działania. Spotkanie odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do stolicy zjechali delegaci z całej Polski reprezentujący miasta, gminy, kluby rowerowe, szkoły i inne środowiska oraz osoby, które kochają jazdę na rowerze. Frekwencja mile zaskoczyła organizatorów. Salę Amsterdam wypełniło kilkaset osób.  Na początku Jolanta Śledzińska (sekretarz Zarządu Głównego PTTK ds. promocji i kontaktów zewnętrznych) powitała wszystkich gości i przedstawiła program spotkania oraz przekazała informacje o działaniach podjętych w ramach programu Rowerem Przez Polskę. Następnie przystąpiono do wręczania certyfikatów, nagród i wyróżnień, które trafiły do najaktywniejszych środowisk rowerowych. Wyróżnienia wręczane były przez przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Zarządu Głównego PTTK oraz Związku Powiatów Polskich.

 

Miasto i Gmina Olkusz w dowód uznania za zrealizowane przedsięwzięcia została uhonorowana prestiżowym wyróżnieniem w konkursie „Gmina przyjazna rowerzystom”. Natomiast Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu otrzymał wyróżnienie w akcji „Bezpiecznie na rowerze”. Warunkiem uczestnictwa w tym przedsięwzięciu było przedstawienie propozycji, a w późniejszym czasie realizacja zadań mających na celu promowanie: zagospodarowania czasu wolnego wśród wielopokoleniowego społeczeństwa, prowadzenia prozdrowotnego stylu życia, bezpiecznej jazdy na rowerze w kasku, z odblaskowymi elementami stroju rowerzysty lub w kamizelkach odblaskowych. Wyróżnienia dla Gminy Olkusz oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odebrał dyrektor MOSiR Dariusz Murawski.

 

Więcej informacji o olkuskich szlakach rowerowych i imprezach rowerowych znaleźć można na stronie internetowej www.mosir.olkusz.pl w zakładce „Szlaki rowerowe”.

 

Wyróżnienie Gmina przyjazna rowerzystom