Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nieruchomości

 • /07.04.2021/ Ogłoszenie

  Ogłoszenie o wyniku III przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni: 9122m2 położonej w Olkuszu w rejonie ul. Księdza Kanonika Stanisława Gajewskiego

 • /26.03.2021/ Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu w pobliżu ul. Żuradzkiej.

 • /19.03.2021/ Ogłoszenie

  II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, o powierzchni 677m2

 • /19.03.2021/ Ogłoszenie

  II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty, o łącznej powierzchni 659m2 (działka nr 1231/9 wraz z działką nr 1232/11)

 • /19.03.2021/ Ogłoszenie

  II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty, o łącznej powierzchni 659m2 (działka nr 1231/7 wraz z działką nr 1232/10)

 • /19.03.2021/ Ogłoszenie

  II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Ks. Prał. H. Januchty, o łącznej powierzchni 643m2

Komunikaty

 • /15.04.2021/ Informacja

  Informacja o zmianach do projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Olkusz zaproponowanych podczas trwania konsultacji społecznych w jednostkach pomocniczych Gminy Olkusz

 • /14.04.2021/ Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na zakład odlewnictwa elastomerów...

 • /14.04.2021/ Informacja

  Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o planowanej pierwszej turze rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata.

 • /12.04.2021/ Ogłoszenie

  TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH POSIEDZEŃ KOMISJI i SESJI RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU W TRYBIE ZDALNYM

 • /12.04.2021/ Obwieszczenie

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09.04.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku administracyjno-magazynowym z przeznaczeniem na...

 • /09.04.2021/ Obwieszczenie

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Ujęcie wód podziemnych otworami OW-1, OW-2, OW-3 w Olkuszu przy ul. Wspólnej” na...