Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Trwa II edycja budżetu obywatelskiego. Chciałbym, by w II edycji budżetu obywatelskiego, mieszkańcy mieli większy wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym powołany zostanie Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego, w składzie którego będą uczestniczyć przedstawiciele mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy wyrażą chęć pracy w tym Zespole, wspólnie z przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu i Urzędu Miasta i Gminy Olkusz.

Zespół dokona ostatecznego wyboru propozycji zadań zgłoszonych do II edycji budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców i będzie uczestniczył w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.

Chciałbym, by przedstawicielami mieszkańców były osoby, które aktywnie uczestniczyły w I lub II edycji budżetu obywatelskiego.

Dlatego proszę mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego.

Pisemne zgłoszenia proszę przesłać do Urzędu Miasta i Gminy Olkusz do 11 grudnia 2015 roku na formularzu dostępnym w Punkcie Informacyjno- Podawczym i na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl. Spośród zgłoszonych kandydatur dokonam wyboru 5 osób do pracy Zespole w terminie do 18 grudnia 2015roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

FORMULARZ ZGŁOSZENIA