Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Konferencja przedsiębiorcówBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, już od początku kadencji, dużą uwagę poświęca poprawie klimatu dla przedsiębiorczości w Olkuszu. 14 grudnia odbyła się konferencja, skierowana do przedsiębiorców, podsumowująca dotychczasowe starania oraz prezentująca szereg możliwości, z których mogą korzystać przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje działalności.

W sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, z inicjatywy Burmistrza Romana Piaśnika, zainteresowani przedsiębiorcy spotkali się nie tylko z przedstawicielami olkuskiego magistratu, ale także reprezentantami instytucji związanych z prowadzeniem biznesu.

Roman Piaśnik

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców pracuję nad przygotowaniem takiej oferty gospodarczej Gminy Olkusz, która będzie wspierała Państwa działalność, dzięki której Państwa firmy będą miały szansę się rozwijać, być bardziej konkurencyjne oraz – co jest szczególnie istotne dla Mieszkańców Gminy Olkusz – dawać pracę. Dążymy również do tego, aby Gmina Olkusz stała się dla potencjalnych nowych inwestorów atrakcyjnym punktem na mapie – mówił do przedsiębiorców Burmistrz Roman Piaśnik. W kolejnej części wystąpienia przypomniał konkretne działania, mające sprzyjać prowadzeniu biznesu w Gminie Olkusz: obniżenie od 1 stycznia 2016 r. podatku od środków transportowych, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców zwiększających zatrudnienie, utworzenie Rady Gospodarczej oraz zainicjowanie programu System Wsparcia Inwestora, w ramach którego powołana została funkcja Asystenta Przedsiębiorcy – służącego kompleksową pomocą wszystkim zainteresowanym rozwojem bądź budową własnego biznesu.

Lucyna Szot Zub

Szerzej System Wsparcia Inwestora omówiła Lucyna Szot Zub – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, przedstawiając ofertę gospodarczą Gminy Olkusz, wyróżniające ją na tle innych gmin. Szczegółowe informacje będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej www.inwestuj-olkusz.eu

Artur Skręt

Jako drugi głos zabrał Asystent Przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz Artur Skręt, przedstawiając walory Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz pozostałych, atrakcyjnych terenów przeznaczonych na inwestycje w Gminie Olkusz.

Dominik Penar

Zdając sobie sprawę z faktu, że sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest uzależniony wyłącznie od skuteczności lokalnego samorządu, Burmistrz Roman Piaśnik zdecydował się zaprosić na konferencję przedstawicieli instytucji, których współpraca są równie ważne. Środowisko nauki reprezentował Dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dominik Penar, prezentując ofertę współpracy uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami, mogącą potencjalnie przyczynić się do poprawy kwalifikacji pracowników oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Rafał Solecki

Kolejny prelegent – Rafał Solecki – Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – zaprezentował możliwości uzyskania wsparcia pochodzącego z funduszy europejskich, konkretnie wskazując obszary wsparcia, typy projektów, beneficjentów, a także uwarunkowania i zasady wyboru i realizacji przedsięwzięć.

Barbara Adamuszek

Anna Marchwiarz

Aneta Skoczek

Następnie głos zabierały przedstawicielki lokalnych instytucji, nierozerwalnie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: ofertę Powiatowego Urzędu Pracy omówiła Zastępca Dyrektora Barbara Adamuszek, Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olkuszu reprezentowała Kierownik Anna Marchwiarz, natomiast w zastępstwie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu wystąpiła Kierownik Referatu Aneta Skoczek.

Jan Niemczyk

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Olkuszu Jan Niemczyk, streszczając dotychczasową działalność Rady oraz zachęcając przedsiębiorców do aktywnej współpracy z Burmistrzem i Radą Gospodarczą.

Konferencję zamykały dyskusje w kuluarach. Każdy przedsiębiorca miał okazję porozmawiać z prelegentami, wymieniając doświadczenia czy dopytując o szczegóły omawianych w czasie wystąpień kwestii. Burmistrz Roman Piaśnik, doceniając wartość, płynącą z organizacji tego typu konferencji, zapowiedział, że w przyszłości będą organizowane kolejne, mające na celu przyczynić się do wymiany doświadczeń środowisk lokalnego biznesu.

ZAŁĄCZNIKI: