Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Pierwszy wykład Uniwersytetu III WiekuGościem Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czwartek 7 stycznia 2016 r. był Wiktor Adamus, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Rektor Wyższej Szkoły Ubezpieczeń – Uczelni Ekonomiczno-Społecznej w Krakowie. Pierwszy w 2016 r. wykład był też okazją do złożenia noworocznych życzeń dla studentów-seniorów przez prof. Wiktora Adamusa, burmistrza Romana Piaśnika, któremu towarzyszyła zastępca burmistrza Jolanta Motyczyńska oraz dyrektor MOK Grażynę Praszelik-Kocjan.

Publiczność zgromadzona na sali

Prof. Wiktor Adamus, cytując jego wizytówkę na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego, „zajmuje się problematyką organizacji i zarządzania, w tym metodami wspomagania decyzji i modelowaniem procesów ekonomicznych w skali regionalnej. Jego obszarem badawczym jest stosowanie metod ilościowych (tj. badań, w których liczby odzwierciedlają zmienne ilościowe i jakościowe) w naukach ekonomicznych, organizacyjnych, menedżerskich, społecznych i innych”.

Profesor Wiktor Adamus

Temat pierwszych tego roku dydaktycznych zajęć w OUTW niewiele jednak miał wspólnego z ekonomią lub zarządzaniem. Oprócz wymienionych wcześniej specjalności prof. Wiktor Adamus jest także aktywnym uczestnikiem ważnych w życiu najstarszej w Polsce uczelni wydarzeń. Stąd na spotkanie z olkuskimi seniorami przygotował wykład pt. „Ceremonie naukowe i honorowe w kontekście 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego”.

Wykład Profesora Adamusa

Ilustrując swą opowieść licznymi, nierzadko unikalnymi zdjęciami, prof. Wiktor Adamus wprowadził studentów-seniorów najpierw w historię uczelni od założenia jej w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego aż do współczesności, a następnie szeroko omówił uroczystości niedostępne dla szerszej publiczności, jak procedury i ceremonie nadawania tytułów naukowych.

Bodaj najbardziej interesującym przykładem takiej ceremonii, szeroko omówionej podczas czwartkowego wykładu, było nadanie tytułu doktora honoris causa dla Thomasa L. Saaty'ego, jednego z najwybitniejszych amerykańskich matematyków, a równocześnie doradcy prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, mediatora między USA i ZSRR w trakcie konfliktu kubańskiego, aktywnego działacza na rzecz pokoju, rozbrojenia i stabilizacji gospodarczej. Laudację poprzedzającą nadanie T. L. Saaty'emu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego odczytał prof. Wiktor Adamus.

Wykład odkrywający mało znane szczegóły uniwersyteckich ceremonii wzbudził duże zainteresowanie, o czym świadczyły długie i gromkie brawa po jego zakończeniu oraz zadawane przez słuchaczy pytania.

Pierwsze w 2016 r. spotkanie studentów OUTW i wyjątkowych gości było też okazją do złożenia noworocznych życzeń. Wszystkim seniorom pogłębiającym swą wiedzę w olkuskiej uczelni moc serdeczności przekazali: prof. Wiktor Adamus, dyrektor MOK Grażyna Praszelik-Kocjan oraz burmistrz Roman Piaśnik. Burmistrz do życzeń dołączył też zapewnienie, iż zaplanował w tym roku podjęcie przedsięwzięć na rzecz olkuskich seniorów, które realizowane będą we współpracy z Gminną Radą Seniorów w Olkuszu. W skład wspomnianego przez Romana Piaśnika gremium wchodzą m. in. studenci OUTW.

Burmistrz Roman Piaśnik

Nie zabrakło też tego dnia podziękowań i upominków z okazji noworocznego spotkania, które przy wtórze braw odebrał prof. Wiktor Adamus. Wyjątkowemu gościowi specjalnie na tę okazję przygotowane pamiątkowe wydawnictwo wręczył jego przyjaciel, laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej Zenon Krukowiecki. Dzięki staraniom Zenona Krukowieckiego i dyrekcji MOK doszło do wykładu, który zapoczątkuje kolejne wartościowe zajęcia dydaktyczne zapowiedziane już przez prof. Wiktora Adamusa. Z rąk burmistrza i dyrektor MOK życzenia i upominki otrzymali też członkowie samorządu studentów OUTW.

Profesor Adamus i Zenon Krukowiecki

Burmistrz Roman Piaśnik i Profesor Wiktor Adamus