Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

INFORMACJA

Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu

w sprawie okresowej zmiany sposobu dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że w okresie od dnia 07.01.2016 r. do dnia 21.01.2016 r. prowadzona będzie na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu w celach profilaktycznych dezynfekcja wody pitnej przy użyciu chloru gazowego.

W tym czasie wystąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody. Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców Gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze.

Vice Prezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

inż. Marek Kajda