Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb Gminy OlkuszBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, iż w związku z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., Gmina Olkusz przystępuje do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.

Na podstawie analizy koncentracji negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz uzupełniająco ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej zostanie wyznaczony na terenie Gminy Olkusz obszar zdegradowany, w ramach którego wyodrębniony zostanie obszar rewitalizacji. Dla tego obszaru planowane jest uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza.

W ramach programu zamieszczona zostanie lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają na celu wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Mogą to być przedsięwzięcia inwestycyjne, budowlane, poprawiające dostępność do infrastruktury technicznej na danym obszarze ale także programy działań społecznych, edukacyjnych czy też kulturalnych. Działania rewitalizacyjne prowadzone kompleksowo będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców terenów przyległych oraz innych użytkowników. Mieszkańcy obszarów objętych rewitalizacją są grupą bezpośrednio odczującą pozytywne skutki prowadzonych działań.

Biorąc pod uwagę długofalowy, złożony i kosztowny charakter działań rewitalizacyjnych, Gminny Program Rewitalizacji Olkusza powinien umożliwiać również korzystanie zainteresowanym podmiotom ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i innych źródeł finansowania.

W związku z powyższym zapraszam do odwiedzin strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz zakładki BIP Gminy Olkusz gdzie został zamieszczony harmonogram prac nad GPR-em oraz ankieta na temat identyfikacji obszarów problemowych i pomysłów wyprowadzenia danego terenu z sytuacji kryzysowej.

Termin zbierania ankiet – 15.02.2016 r.

Jednocześnie zapraszam Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów, Przewodniczących Osiedli, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie, która odbędzie się w dniu 28.01.2016 r. o godz. 15.30 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Skuteczność programu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od uczestnictwa w jego tworzeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
/-/ Roman Piaśnik

Załączniki do pobrania:

Wypełnioną ankietę można przesłać do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu, bądź zeskanować i wysłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..